Ưu tiên thực hiện chuyển đổi số ở các cơ quan khối Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội
LCĐT - Đó là chỉ đạo của đồng chí Hoàng Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy tại Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện công tác chuyển đổi số 9 tháng năm 2022 của các cơ quan khối Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh diễn ra sáng 29/9.
Quang cảnh hội nghị.

Tham gia hội nghị có các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, lãnh đạo các cơ quan khối Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh.

Đánh giá tại hội nghị cho thấy, các cơ quan khối Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đã xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt; tích cực tham gia chuyển đổi số. Nhiều cơ quan có cách làm hay, nội dung sáng tạo gắn với nhiệm vụ chức năng được giao. Các cơ quan đã chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch chuyển đổi số từng năm và giai đoạn 2022 - 2025. Việc sử dụng hệ thống các phần mềm ứng dụng tập trung đã dần đi vào nền nếp và bước đầu có kết quả.

Theo đó, việc xử lý các văn bản đi và đến (có nội dung không "mật") tại các cơ quan Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội được thực hiện trên hệ thống iOffice đạt hơn 80%, giúp tiết kiệm thời gian, giảm bớt việc in tài liệu trên văn bản giấy, rút ngắn được thời gian xử lý trong chỉ đạo và điều hành tại các cơ quan. Đến nay, 100% cán bộ, công chức, nhân viên trong các cơ quan đã khai thác và sử dụng hệ thống thư điện tử tỉnh Lào Cai; 100% cơ quan, đơn vị triển khai ký số trên văn bản điện tử; bước đầu các cơ quan triển khai hiệu quả Hệ thống quản lý phòng họp không giấy…

Tuy nhiên, việc thực hiện công tác chuyển đổi số tại các cơ quan khối Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Hạ tầng công nghệ thông tin, hệ thống thiết bị công nghệ còn thiếu và xuống cấp; thiếu cán bộ chuyên trách về công nghệ thông tin, chuyển đổi số; một số phần mềm dùng chung, chuyên ngành còn chưa đồng bộ, tích hợp, chưa đáp ứng đủ các chức năng theo quy định, chưa thuận tiện cho người sử dụng; một số cơ quan, đơn vị chưa xác định được sản phẩm chuyển đổi số đặc trưng của mình…

Đại diện các cơ quan phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Đại diện các cơ quan, đơn vị đã tập trung làm rõ tồn tại, hạn chế và đề xuất, kiến nghị giải pháp để thúc đẩy quá trình chuyển đổi số hiệu quả trong các cơ quan khối Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Lào Cai.

Đồng chí Hoàng Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận tại hội nghị.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Hoàng Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị tập trung nguồn lực đầu tư, ưu tiên thực hiện công tác chuyển đổi số ở các cơ quan khối Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng, trang - thiết bị, đào tạo nhân lực phục vụ chuyển đổi số.

Về phía các cơ quan thuộc khối, cần phát huy, vận hành hiệu quả các hệ thống, ứng dụng đã có; tiếp tục nghiên cứu, sớm đề xuất xây dựng các sản phẩm chuyển đổi số đặc trưng của cơ quan, đơn vị mình. Người đứng đầu các cơ quan trong khối phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, xem chuyển đổi số là nhiệm vụ chính trị trọng tâm để triển khai các phần việc cụ thể, hiệu quả. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhân rộng các mô hình hiệu quả, cách làm hay trong ứng dụng công nghệ thông tin, tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số...

Đức Phương - Báo Lào Cai
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 1,078
  • Trong tuần: 2,365
  • Tất cả: 1,706,649
Đăng nhập

© Văn phòng Tỉnh ủy Lào Cai

Địa chỉ: Trụ sở khối 1 - phường Nam Cường - Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Điện thoại: 0214.3840.044 Fax: 0214.3840.053

Email: contact-tinhuy@laocai.gov.vn