Thành phố Lào Cai đẩy mạnh cải cách hành chính và lãnh đạo chuyển đổi số
Trong giai đoạn 2016 - 2020, các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể thành phố Lào Cai đã thực hiện cải cách hành chính đồng bộ, toàn diện và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng góp phần thúc đẩy quá trình xây dựng chính quyền phục vụ Nhân dân, vì Nhân dân. Đặc biệt, công tác hiện đại hóa nền hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin được quan tâm triển khai, ưu tiên đầu tư từng bước tiếp cận chuyển đổi số trong các khâu thực hiện công vụ và giải quyết thủ tục hành chính. Tuy nhiên, một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa chú trọng, quan tâm đến công tác CCHC; nhiều thủ tục hành chính còn rườm rà, thời gian giải quyết còn chậm; việc triển khai nhiều phần mềm ứng dụng, quản lý dữ liệu khác nhau nên việc kết nối, chia sẻ dữ liệu chưa liên thông; việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức 3,4 đã triển khai song hồ sơ phát sinh còn ít, người dân chưa có thói quen sử dụng dịch vụ công trực tuyến; chỉ số xếp hạng cải cách hành chính của thành phố còn thấp so với các huyện, thị xã trong tỉnh.

 Để mục tiêu đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đối số trên địa bàn thành phố Lào Cai đến năm 2025 đạt hiệu quả cao, tạo giá trị và đột phá góp phần vào mục tiêu từng bước trở thành đô thị thông minh, ngày 09/4/2021 Thành ủy đã ban hành Chỉ thị số 08 về đẩy mạnh đẩy mạnh cải cách hành chính và lãnh đạo chuyển đổi số trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021 – 2025 với các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp cụ thể.

Nâng cao nhận thức của toàn hệ thống chính trị về tầm quan trọng của CCHC, trong đó hiện đại hóa nền hành chính và chuyển đổi số là giải pháp quan trọng cần được triển khai quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả. Các cấp ủy, tổ chức đng, người đng đầu trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, chủ trì và chịu trách nhiệm về lãnh đạo toàn diện công tác CCHC và thực hiện chuyển đổi số. Tuyên truyền, quán triệt đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Thành ủy về CCHC và chuyển đổi số nhằm nâng cao kiến thức, nghiệp vụ quản lý nhà nước cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị; hướng dẫn, hỗ trợ để người dân, doanh nghiệp hiểu được lợi ích và tích cực tham gia, đồng hành; tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, thống nhất ý chí, hành động trong toàn Đng bộ và sự đồnthuận cao trong Nhân dân.

Triển khai đồng bộ và toàn diện 06 nhiệm vụ cải cách hành chính: (1) Cải cách tổ chức bộ máy, (2) cải cách TTHC, (3) cải cách thể chế, (4) nâng cao chất lượng đội ngũ, (5) cải cách tài chính công, (6) hiện đại hóa nền hành chính nhằm đảm bảo mục tiêu đến năm 2025 thành phố có một nền hành chính chuyên nghiệp hiện đại; Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn, cụ thể:

- Xây dựng chính quyền số: Xây dựng kế hoạch chuyển đổi số với 3 trụ cột chính: đào tạo, đào tạo lại nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chuyển đổi số trong tình hình mới; cải tạo, nâng cấp, đầu tư mới hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ cho chuyển đổi số; xác định lộ trình chuyển đổi số với bước đi, cân đối nguồn lực khoa học, hợp lý. Phấn đấu100% TTHC được thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 trên môi trường mạng và được tích hợp với Trung tâm cơ sở dữ liệu của tỉnh và cổng dịch vụ công quốc gia; thực hiện đơn giản hoá TTHC và cắt giảm tối thiểu 40% thời gian giải quyết các loại TTHC của thành phố và các xã, phường. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT, rà soát các ứng dụng, phần mềm triển khai để đồng bộ, thống nhất tuân thủ theo kiến trúc Chính quyền số. Hình thành kho CSDL thành phố kết nối các CSDL của tỉnh, quốc gia cung cấp cho người dân, doanh nghiệp; phủ sóng mạng 5G miễn phí tại các điểm công cộng, các khu vực trung tâm trên địa bàn thành phố; đồng thời thực hiện tinh gọn bộ máy hiệu lực, hiệu quả.

- Phát triển kinh tế số: Nâng cao nhận thức của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, người dân về chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất, kinh doanh, quảng bá...dựa trên số hóa; khai thác, sử dụng hiệu quả chuỗi cung ứng thông minh; đặc biệt tích cực tham gia, tiến hành các giao dịch điện tử thông qua mạng internet; từng bước rút ngắn các dịch vụ trung gian cung cấp hàng hóa, giao dịch thương mại tới người tiêu dùng. Phát triển nguồn nhân lực theo hướng tăng cường năng lực tiếp cận, tư duy sáng tạo và khả năng thích ứng với môi trường công nghệ liên tục thay đổi và phát triển.

- Phát triển xã hội số: Thay đổi nhận thức để mỗi một người dân đều có khả năng tham gia vào quá trình chuyển đổi số như: có phương tiện tham gia, điều kiện kỹ thuật truy cập các nguồn thông tin số; có k năng giao tiếp, giao dịch trong môi trường không gian mạng; có chuẩn mực đạo đức trong môi trường số, bảo vệ thể chất và tâm lý trước các ảnh hưởng từ môi trường số, quyền và trách nhiệm trong môi trường số.

- Trong Chỉ thị cũng đã xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong năm 2021 đến năm 2022 như: Triển khai sâu rộng, toàn diện các hoạt động giáo dục trong chuyển đổi số; đưa nội dung giáo dục kỹ năng số, chuyển đổi số vào 100% cơ sở giáo dục; tập trung chuyển đổi số trong quản lý, chỉ đạo, điều hành, giảng dạy và học tập; tạo lập và kết nối cơ sở dữ liệu ngành Giáo dục với Trung tâm dữ liệu của tỉnh. Triển khai các ứng dụng chuyên ngành trên nền tảng công nghệ số; khai thác hiệu quả dịch vụ công trực tuyến kết nối với các cơ sở dữ liệu y tế mở; thu thập dữ liệu khám chữa bệnh, quản lý thuốc, trang thiết bị... đảm bảo 100% người dân đều có hồ sơ sức khỏe cá nhân điện tử; hồ sơ bệnh án, đơn thuốc điện tử. Cung cấp các dịch vụ tư vấn, chăm sóc sức khỏe gia đình trên nền tảng ứng dụng di động. Hoàn thành mục tiêu cấp thẻ căn cước công dân; thành lập bộ phận giám sát an ninh, điều phối giao thông điện tử. Tiếp tục triển khai các ứng dụng số trong quản lý hộ khẩu, hộ tịch.  Lựa chọn và triển khai thí điểm chuyển số đối với 01 phường, 01 tổ dân phố, 01 khu dân cư nông thôn mới./.

Đỗ Quang Thắng
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 1,062
  • Trong tuần: 2,349
  • Tất cả: 1,706,633
Đăng nhập

© Văn phòng Tỉnh ủy Lào Cai

Địa chỉ: Trụ sở khối 1 - phường Nam Cường - Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Điện thoại: 0214.3840.044 Fax: 0214.3840.053

Email: contact-tinhuy@laocai.gov.vn