Bắc Hà tăng cường chuyển đổi số
Xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, toàn diện và là một trong những yếu tố quan trọng góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn tới; Huyện ủy Bắc Hà đã tăng cường, chỉ đạo, triển khai, xây dựng kế hoạch thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn.

Xác định mục tiêu Chuyển đổi số huyện Bắc Hà hướng đến chính quyền số, nền kinh tế số, xã hội số, phát triển đô thị thông minh, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; Phấn đấu đến năm 2025, huyện Bắc Hà trong nhóm các huyện, thành phố, thị xã của tỉnh Lào Cai xếp ở mức khá về chỉ số xếp hạng chuyển đổi số, góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), cấp huyện (DCI); chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công cấp huyện (PAPI), chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân (SiPas), chỉ số cải cách hành chính (PAR Index). Phấn đấu tỷ trọng kinh tế số trong GRDP của huyện bằng mức trung bình chung của các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh (tỷ trọng kinh tế số chiếm khoảng 15 -20% GRDP của huyện). Thúc đẩy, hỗ trợ chuyển đổi số các doanh nghiệp, phát triển thương mại điện tử, kinh tế số các ngành, lĩnh vực. Trên 50% doanh nghiệp vừa và nhỏ sử dụ ng nền tảng số; 100% hộ kinh doanh cá thể, doanh nghiệp nhỏ có thể dễ dàng gửi nhận hóa đơn điện tử với nhau và với cơ quan thuế sử dụng nền tảng công nghệ số. Hoàn thành triển khai chuyển đổi số đối với chợ Văn hóa Bắc Hà.

Để hoàn thành các mục tiêu đã đề ra, trong thời gian tới, huyện Bắc Hà triển khai một số giải pháp, nhiệm vụ, cụ thể:

Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp về đẩy mạnh triển khai chuyển đổi số. Tuyên truyền, phổ biến, vận động Nhân dân thực hiện chuyển đổi số. Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Chuyển đổi số, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo để triển khai thực hiện chuyển đổi số bảo đảm thực chất, hiệu quả, đáp ứng tình hình thực tiễn.

Phát huy vai trò tiên phong chuyển đổi số của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện, là lực lượng xung phong đi đầu thực hiện chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển kinh tế số và đổi mới sáng tạo; phải là những người đầu tiên, tích cực nhất giúp chuyển đổi số đi vào đời sống ở địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, hiện thực hóa mục tiêu chiến lược của huyện.

Vận dụng hiệu quả cơ chế chính sách thúc đẩy chuyển đổi số; chính sách hỗ trợ đặc thù cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm nhiệm vụ chuyển đổi số, nhân lực số huyện Bắc Hà. Hỗ trợ thu hút, đào tạo chuyên gia về an toàn thông tin, an ninh mạng, chuyển đổi số. Hỗ trợ hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, thu hút đầu tư phát triển công nghệ số và các cơ chế, chính sách thúc đẩy chuyển đổi số trên địa bàn huyện.

Thực hiện gắn kết chặt chẽ, đồng bộ giữa cải cách thủ tục hành chính với phát triển chính quyền số, đô thị thông minh, xây dựng bộ tiêu chí đánh giá chuyển đổi số. Rà soát các thủ tục hành chính, quy trình nghiệp vụ trong các cơ quan trong hệ thống chính trị theo hướng đơn giản hóa hoặc thay đổi phù hợp để có thể ứng dụng hiệu quả công nghệ số.

Ưu tiên, bảo đảm nguồn lực kinh phí thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, chính sách, đề án, dự án về chuyển đổi số trên địa bàn huyện. Hằng năm, phân bổ tỷ lệ ít nhất 1%/tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện bảo đảm nguồn lực thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số; đồng thời, huy động tối đa các nguồn lực từ xã hội, doanh nghiệp và nhân dân trong quá trình chuyển đổi số. Tăng cường hợp tác trong nước về chuyển đổi số; thúc đẩy đổi mới sáng tạo trên địa bàn huyện.

Xây dựng hệ sinh thái Thương mại điện tử và chuyển đổi số trong doanh nghiệp. Chỉ đạo nghành thuế triển khai hệ thống hóa đơn điện tử cho các doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn theo chỉ đạo của Chính phủ. Thực hiện thanh toán điện tử cho phép tổ chức, doanh nghiệp, người dân trên địa bàn thực hiện thu và thanh toán các khoản phí theo hình thức thanh toán online, không sử dụng tiền mặt, đặc biệt đối với các dịch vụ thiết yếu trên địa bàn huyện: Y tế, giáo dục, điện, nước, môi trường ...Xây dựng và triển khai hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs), doanh nghiệp ngành nghề truyền thống, doanh nghiệp sản xuất chuyển đổi sang cung cấp sản phẩm, dịch vụ trên các nền tảng số, sản xuất thông minh; Triển khai xây dựng CSDL, truy xuất nguồn gốc đối với các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, mang lại giá trị kinh tế cao của huyện, đánh giá để nhân rộng theo sản phẩm, khu vực sản xuất.

Phổ cập mạng 3G,4G kết nối internet băng rộng, địa chỉ số đến hộ gia đình. Triển khai rộng rãi việc ứng dụng các tính năng chíp điện tử trên thẻ căn cước công dân để hình thành công dân số. Phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông triển khai kế hoạch đảm bảo cơ bản các hộ gia đình có kết nối Internet và triển khai chương trình phổ cập điện thoại di động thông minh giá rẻ (smart phone).

Tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở kiến thức về chuyển đổi số, các kỹ năng số cơ bản cho người dân, bao gồm các kỹ năng như truy cập và sử dụng Internet, thư điện tử, mua bán trực tuyến, thanh toán điện tử, dịch vụ số do các cơ quan nhà nước cung cấp và bảo đảm an toàn thông tin cá nhân. Đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT, công nghệ số trong công tác quản lý, giảng dạy và học tập tại các cơ sở giáo dục, đào tạo, đào tạo nghề (triển khai lớp học thông minh, trường học kết nối).

Xây dựng Trung tâm điều hành thông minh của Huyện (OC) kết nối với Trung tâm điều hành thông minh tập trung của tỉnh (IOC) theo Khung tham chiếu Đô thị thông minh tỉnh Lào Cai, gắn liền việc giám sát, điều hành các dịch vụ đô thị thôing minh với hệ thống chính quyền điện tử.

Triển khai hệ thống phân tích dữ liệu phục vụ tổng hợp, phân tích, báo cáo, hỗ trợ chỉ đạo điều hành của chính quyền từ các ứng dụng (Phòng họp không giấy, phần mềm chỉ đạo điều hành), kết nối các hệ thống Cơ sở dữ liệu của tỉnh như: Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành; Phần mềm hồ sơ công việc; Igate; Chỉ tiêu kinh tế xã hội và Hệ thống báo cáo; Phần mềm Khiếu nại tố cáo; Phần mềm kiến nghị cử tri; phần mềm quản lý hồ sơ và đánh giá CBCC ...

Bảo đảm an toàn, an ninh mạng trong mọi thành phần của chuyển đổi số. Phát triển hệ thống Trung tâm xử lý, giám sát an toàn thông tin (OC) của huyện và thực hiện các giải pháp nâng cao an toàn thông tin, an ninh mạng theo cấp độ, bảo vệ dữ liệu của các cơ quan trong hệ thống chính trị, dữ liệu cá nhân theo quy định, đảm bảo an toàn thông tin theo mô hình 4 lớp. Triển khai đánh giá và xây dựng kế hoạch bảo vệ các hệ thống thông tin theo cấp độ trên tất cả các hệ thống thông tin của huyện.Xây dựng mạng lưới đảm bảo an toàn thông tin mạng trên cơ sở nâng cao chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ chuyên trách an toàn thông tin kết hợp với nhân sự phụ trách CNTT của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức.      

Đỗ Quang Thắng - Chuyên viên phòng Tổng hợp
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 1,089
  • Trong tuần: 2,376
  • Tất cả: 1,706,660
Đăng nhập

© Văn phòng Tỉnh ủy Lào Cai

Địa chỉ: Trụ sở khối 1 - phường Nam Cường - Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Điện thoại: 0214.3840.044 Fax: 0214.3840.053

Email: contact-tinhuy@laocai.gov.vn