Lào Cai: Sơ kết Luật Hợp tác xã năm 2012
CTTĐT - Sáng 29/8, Đồng chí Nguyễn Thanh Dương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị sơ kết Luật Hợp tác xã (HTX) năm 2012.

Tham dự Hội nghị có lãnh đạo các Sở, ngành, đơn vị, địa phương, thành viên Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển kinh tế tập thể tỉnh Lào Cai.

 

Đồng chí Nguyễn Thanh Dương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Theo báo cáo tại hội nghị, sau gần 5 năm thi hành Luật HTX năm 2012, tỉnh Lào Cai đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận kể từ khi Luật HTX có hiệu lực thi hành (01/7/2013 - 31/12/2016). Cụ thể, công tác ban hành văn bản, quy định của tỉnh được thực hiện đầy đủ, nội dung phù hợp với các quy định của Trung ương và điều kiện đặc thù địa phương. Công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện Luật HTX năm 2012 luôn được tỉnh xác định là một nhiệm vụ trọng tâm góp phần thực hiện thắng lợi các Chương trình, Đề án của tỉnh, nhất là Đề án tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp, lâm nghiệp, Chương trình xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, công tác phát triển HTX có chuyển biến tích cực, toàn tỉnh có 324 HTX đăng ký lại theo Luật HTX năm 2012, trong đó có 180/324 HTX đang hoạt động, chiếm 55,6%; 159/324 HTX đang hoạt động trên hệ thống đăng ký thuế. Tổng số vốn hoạt động là 340.521 triệu đồng, trong đó tổng số vốn đăng ký mới 63.232 triệu đồng. Tổng thu nhập của HTX ước đạt 107.244 triệu đồng, tổng lợi nhuận của HTX ước đạt trên 16.000 triệu đồng. Thu nhập bình quân của thành viên, lao động của HTX ước đạt 40 triệu đồng/năm. Đóng góp của khu vực HTX vào tổng sản phẩm của địa phương và nền kinh tế tính đến thời điểm 31/12/2016 ước đạt 0,5% GDP. 

Đa số các HTX hoạt động đa ngành nghề, dịch vụ nhằm khai thác hết tiềm năng, thế mạnh trong phát triển sản xuất, kinh doanh nhằm tăng doanh thu, thu nhập cho người lao động, do đó việc cung ứng sản phẩm, dịch vụ cho các thành viên chưa nhiều, chủ yếu là phục vụ nhu cầu cho các tổ chức, cá nhân khác. Nhiều HTX được củng cố, đổi mới về tổ chức và hoạt động, trong đó xuất hiện một số HTX điển hình như HTX Quý Hiền, HTX Mai Anh, HTX Bản Liền, HTX Thành Sơn, HTX Na Lang, Vạn Hòa, Hoa Lợi, Thịnh Phú ... đang khẳng định vai trò trong nông nghiệp nông thôn, đây là những HTX chủ yếu cung ứng sản phẩm, dịch vụ của HTX cho các thành viên.

Với số lượng các HTX hoạt động như trên, công tác triển khai các chính sách tiếp cận vốn, ưu đãi về tín dụng, hỗ trợ HTX được tăng cường, các cơ chế, chính sách của Trung ương và của tỉnh được triển khai kịp thời, đúng đối tượng. Chính sách đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực được triển khai trong các Đề án, quyết định và kế hoạch về đào tạo và giáo dục nghề nghiệp chung của tỉnh trên 7.500 lao động là thành viên các HTX, doanh nghiệp vừa và nhỏ. Riêng nguồn Trung ương và địa phương bố trí là 1.151 triệu đồng, đào tạo, bồi dưỡng cho gần 1.500 lượt người; vận động, hỗ trợ và tổ chức cho các HTX tham gia nhiều hội chợ, triển lãm thương mại cho Bộ, ngành và tỉnh tổ chức.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn tồn tại số HTX hoạt động hiệu quả còn ít, chủ yếu quy mô nhỏ, sản xuất nhỏ lẻ nên khó ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật; doanh thu, thu nhập thành viên còn thấp nên chưa tạo động lực và khuyến khích được các thành viên tâm huyết tham gia vào HTX; liên kết sản xuất ở quy mô nhỏ, chưa tạo được mối liên kết theo chuỗi giá trị do đó dễ bị rủi ro và khó tham gia vào hội nhập kinh tế quốc tế; các HTX chưa chuyển đổi hầu hết là những HTX ngừng hoạt động lâu năm, trình độ, năng lực quản lý của đội ngũ cán bộ HTX hạn chế; công tác tuyên truyền, vận động các HTX chuyển đổi hoạt động một số địa phương chưa được quan tâm, chú trọng;…

 

Đồng chí Nguyễn Xuân Nhẫn, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT đưa ra các giải pháp đổi mới, phát triển các HTX nông nghiệp theo Luật HTX năm 2012 tại hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham gia thảo luận đóng góp nhiều ý kiến về công tác đổi mới, phát triển, vận hành HTX; công tác nâng cao kỹ năng quản lý, chất lượng nguồn nhân lực cho HTX và các vấn đề tìm đầu ra cho sản phẩm HTX...

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Dương – Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Để nhằm đảm bảo các hợp tác xã hoạt động đúng bản chất, các Sở,ngành, địa phương cần tăng cường rà soát, tập huấn các quy định của pháp luật chuyên ngành có liên quan đối với HTX gắn với việc thực thi Luật HTX; Tăng cường công tác phát hiện, lựa chọn những hợp tác xã điển hình theo từng lĩnh vực chuyên ngành làm mô hình điểm để xây dựng và nhân rộng mô hình HTX kiểu mới hoạt động hiệu quả; chỉ đạo những mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ theo chuỗi giá trị trong các ngành hàng nông sản chủ lực có thương hiệu của Việt Nam trên thị trường quốc tế; xây dựng chương trình, chính sách hỗ trợ cụ thể của tỉnh đối với HTX, tổ hợp tác, trang trại, trong đó chú trọng hỗ trợ phát triển mô hình liên kết với doanh nghiệp và xây dựng cánh đồng lớn. Đồng thời bố trí kinh phí và nêu cao trách nhiệm được phân công của các ngành, địa phương trong việc xây dựng thành công mô hình HTX kiểu mới theo Quyết định số 3149/QĐ-BCĐ ngày 26/9/2016 của Ban Chỉ đạo Phát triển kinh tế tập thể tỉnh Lào Cai gắn với hoàn thành tiêu chí số 13 trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã Nông thôn mới;

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các Sở, ngành, địa phương, thành viên Ban Chỉ đạo tăng cường công tác vận động, tuyên truyền đến các HTX thành viên và có cơ chế hỗ trợ nông dân theo từng khu vực phù hợp; Thực hiện có hiệu quả chính sách hỗ trợ trong tiêu thụ sản phẩm; thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển HTX; hàng năm bố trí nguồn lực cho thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế tập thể gắn với xây dựng nông thôn mới. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị xử lý dứt điểm đối với các HTX chưa đăng ký, tổ chức lại như: HTX không hoạt động và không chấp hành đăng ký, tổ chức lại; HTX chờ giải thể; HTX không còn tại trụ sở chính; HTX hoạt động không đúng bản chất mô hình HTX. Tăng cường công tác phối hợp giữa các Sở, ngành, đơn vị, địa phương trong quản lý nhà nước và hỗ trợ kinh tế hợp tác để tập trung sự chỉ đạo và hỗ trợ cho lĩnh vực kinh tế hợp tác phát triển, đặc biệt là việc tập trung nguồn lực xây dựng mô hình hợp tác xã kiểu mới phù hợp với điều kiện, nhu cầu thực tiễn.

 

Tại Hội nghị, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với UBND các huyện, thành phố đã ký giao ước thực hiện phong trào thi đua “Đổi mới, phát triển các hợp tác xã nông nghiệp theo Luật Hợp tác xã năm 2012 góp phần thực hiện Tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng Nông thôn mới” giai đoạn 2017 – 2020; đồng thời Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với Liên minh HTX tỉnh Lào Cai đã ký kết Nghị quyết liên tịch về việc tiếp tục đổi mới, phát triển kinh tế hợp tác trong nông nghiệp giai đoạn 2016 – 2020.

Lệ Hằng
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 1,280
  • Trong tuần: 2,567
  • Tất cả: 1,706,851
Đăng nhập

© Văn phòng Tỉnh ủy Lào Cai

Địa chỉ: Trụ sở khối 1 - phường Nam Cường - Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Điện thoại: 0214.3840.044 Fax: 0214.3840.053

Email: contact-tinhuy@laocai.gov.vn