Các Phòng chuyên môn và Nhà khách Tỉnh ủy

1. Phòng Tổng hợp

2. Phòng Hành chính, lưu trữ

3. Phòng Cơ yếu - CNTT

4. Phòng Tài chính đảng

5. Phòng Quản trị

6. Nhà khách Tỉnh ủy

 

* Quy định chức năng nhiệm vụ cụ thế như sau:

Tải về

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập

© Văn phòng Tỉnh ủy Lào Cai

Địa chỉ: Trụ sở khối 1 - phường Nam Cường - Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Điện thoại: 0214.3840.044 Fax: 0214.3840.053

Email: contact-tinhuy@laocai.gov.vn