Kết quả nổi bật trong thực hiện công tác tuyên vận năm 2019
Với sự quan tâm chỉ đạo sát sao, cụ thể của Tỉnh ủy đối với công tác tuyên vận trên địa bàn toàn tỉnh; sự vào cuộc tích cực, chủ động của các cơ quan, đơn vị liên quan, nhất là đảng ủy các xã, phường, thị trấn, các nội dung thực hiện công tác tuyên vận từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục đi vào nền nếp, ổn định có hiệu quả, thực sự trở thành nhiệm vụ thường xuyên từ cấp tỉnh xuống cơ sở.

Việc tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện công tác tuyên vận được đảng ủy các xã, phường, thị trấn thực hiện nghiêm túc, đúng tiến độ.

Trong năm 2019, đảng ủy các xã, phường, thị trấn đã ban hành hơn 3.000 văn bản các loại chỉ đạo công tác tuyên vận; thực hiện được hơn 500 cuộc kiểm tra, giám sát hoạt động của ban tuyên vận, tổ tuyên vận. Ban tuyên vận các xã, phường, thị trấn tham mưu tổ chức được 1.968 hội nghị tuyên vận hằng tháng với sự tham gia của trên 50.000 lượt cán bộ, đảng viên, thành viên ban tuyên vận, tổ tuyên vận. Biên soạn được hơn 3.300 bộ tài liệu cấp phát cho 100% đại biểu dự hội nghị tuyên vận cấp xã (gồm: thông tin thời sự, các chuyên đề lồng ghép, tuyên truyền pháp luật, nội dung xây dựng nông thôn mới...); viết và biên tập hàng nghìn tin, bài đăng trên cổng thông tin điện tử, phát trên loa truyền thanh. Các tổ tuyên vận tổ chức được 12.650 buổi tuyên truyền tại thôn, tổ dân phố với trên 500.000 lượt người tham gia.

Trên cơ sở định hướng hằng tháng về công tác tuyên truyền, vận động của ban tuyên giáo, ban dân vận các cấp và nhiệm vụ trọng tâm của cơ sở, ban tuyên vận, tổ tuyên vận phối hợp với các đoàn thể chính trị xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, trong đó tập trung vào những nội dung trọng tâm như: Tuyên truyền gương các tập thể cá nhân điển hình, các mô hình cách làm hay trong xây dựng nông thôn mới tại các hội nghị tuyên vận, họp thôn, tổ dân phố trên loa truyền thanh cơ sở. Phản ánh các thông tin thời sự chính trị, kinh tế - xã hội, thông tin về công tác phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là Dịch tả lợn Châu Phi; tình hình phòng chống thiên tai, công tác phòng chống cháy nổ, công tác giám sát, kiểm tra trật tự an toàn xã hội...

Ban Tuyên vận các xã, phường, thị trấn đã cơ bản làm tốt công tác nắm bắt, phản ánh dư luận xã hội trên địa bàn, nổi bật là công tác tôn giáo, an ninh trật tự; tâm tư nguyện vọng của nhân dân, số người, số hộ đi Trung Quốc lao động làm thuê, di cư, hồi cư... tham mưu cấp ủy biện pháp tháo gỡ, giải quyết, xử lý một số vấn đề bức xúc trong nhân dân. Đối với ban tuyên vận, tổ tuyên vận các phường, thị trấn tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân không lấn chiếm hành lang, vỉa hè, chỉnh trang đô thị, trồng hoa trước cửa nhà dọc hai bên đường khu vực trung tâm góp phần xây dựng đô thị văn minh.

Các tổ tuyên vận tập hợp lực lượng tuyên truyền tại thôn, tổ dân phố tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực lao động, sản xuất, chủ động phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; phòng chống dịch bệnh trên người; chủ động phòng ngừa và ngăn chặn tình trạng phụ nữ bỏ đi khỏi địa phương, đi Trung Quốc làm thuê trái phép...; tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, duy trì thực hiện các mô hình hay, điển hình tại cơ sở; tích cực nắm bắt thông tin hai chiều; tích cực chủ động phòng chống thiên tai, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến nhằm ngăn chặn giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, nhất là trên các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn toàn tỉnh.

Công tác tuyên vận góp phần quan trọng trong việc nâng cao nhận thức của các tầng lớp Nhân dân Lào Cai trong tham gia xây dựng nông thôn mới.

Nhiều địa phương đã phát huy tinh thần chủ động, có cách làm sáng tạo, chủ động đổi mới phương thức triển khai thực hiện công tác tuyên vận, phát huy vị trí, vai trò, hiệu quả của công tác tuyên vận trong thực hiện công tác chính trị tư tưởng, truyên truyền vận động tại cơ sở, nâng cao nhận thức, tích cực hành động của người dân trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Một số địa phương đã có sự chuyển biến khá tích cực so với giai đoạn trước trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc thực hiện công tác tuyên vận tại cơ sở (huyện Sa Pa). Thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh, nhất là trong xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh; vai trò lãnh đạo, định hướng công tác chính trị, tư tưởng của các cấp ủy đảng được khẳng định góp phần quan trọng trong công tác xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Tổng hợp từ các địa phương cho thấy trong năm 2019, công tác tuyên vận toàn tỉnh đã tuyên tuyền, vận động nhân dân, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm đóng góp được trên 15 tỷ đồng (tiền mặt và vật liệu xây dựng quy ra tiền), 35.000 ngày công lao động, hiến 120.000m2 đất và nhiều hiện vật có giá trị khác trong xây dựng nông thôn mới. Xây dựng mới, sửa chữa được trên 3.000 nhà tiêu hợp vệ sinh, 720 chuồng gia súc, đào mới 4.000 hố rác. 

Từ kết quả thực hiện công tác tuyên vận trong năm 2019, các huyện, thành ủy đã đánh giá và xếp loại 127 đơn vị xã, phường, thị trấn đạt loại tốt; 36 đơn vị xếp loại khá; 01 đơn vị xếp loại trung bình. 100% các phó ban tuyên vận chuyên trách hoàn thành nhiệm vụ trở lên.

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 346
  • Trong tuần: 3,129
  • Tất cả: 410,713
Đăng nhập

© Văn phòng Tỉnh ủy Lào Cai

Địa chỉ: Trụ sở khối 1 - phường Nam Cường - Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Điện thoại: 0214.3840.044 Fax: 0214.3840.053

Email: contact-tinhuy@laocai.gov.vn