Tổng số: 333
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
2477-CV/VPTU 16/04/2020 V/v tổng kết Đề án 19, xây dựng kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025
Lượt xem: 1943
Tải về 4
2311-CV/VPTU 14/10/2019 (Công văn số 2311-CV/VPTU V/v báo cáo tình hình thực hiện ứng dụng chữ ký số trong các giao dịch điện tử và đăng ký các nhu cầu phát sinh trong quá trình sử dụng chữ ký số)
Lượt xem: 1915
Tải về 1
1844-CV/TU 19/12/2018 Công văn số 1844-CV/TU V/v tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Lượt xem: 1943
Tải về 1
4971/UBND - NLN 18/10/2017 Vv tăng cường các biện pháp phòng, chống bệnh Lở mồm long móng ở gia súc
Lượt xem: 242
Tải về 1
4927/UBND-NC 16/10/2017 Vv tăng cường quản lý việc đi công tác nước ngoài
Lượt xem: 300
Tải về 1
4922/UBND-QLĐT 16/10/2017 Vv công tác dảm bảo an toàn trong xây dựng, an toàn giao thông các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 231
Tải về 1
4913/UBND -NLN 13/10/2017 Tăng cường kiểm tra, thanh tra xử lý vi phạm về tiêm thuốc an thần vào lợn trước khi giết mổ
Lượt xem: 219
Tải về 0
4883/UBND-TH 13/10/2017 Vv giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIV
Lượt xem: 218
Tải về 0
4858/UBND - VX 11/10/2017 Vv chuẩn bị tổng kết, bế mạc Năm Du lịch quốc gia 2017
Lượt xem: 229
Tải về 0
4750/UBND-QLĐT 06/10/2017 QLĐT V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư CSHT thuộc Chương trình MTQG năm 2017.
Lượt xem: 169
Tải về 0
12345678910...

© Văn phòng Tỉnh ủy Lào Cai

Địa chỉ: Trụ sở khối 1 - phường Nam Cường - Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Điện thoại: 0214.3840.044 Fax: 0214.3840.053

Email: contact-tinhuy@laocai.gov.vn