Tổng số: 27
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
2311-CV/VPTU 14/10/2019 (Công văn số 2311-CV/VPTU V/v báo cáo tình hình thực hiện ứng dụng chữ ký số trong các giao dịch điện tử và đăng ký các nhu cầu phát sinh trong quá trình sử dụng chữ ký số)
Lượt xem: 2237
Tải về 2
4488/QĐ-UBND 18/10/2017 Vv tổ chức lại Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Lượt xem: 351
Tải về 1
4399/QĐ-UBND 12/10/2017 Vv công bố 02 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung áp dụng giải quyết tại cấp xã thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 283
Tải về 0
4240/QĐ-UBND 02/10/2017 V/v thành lập Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên huyện Bát Xát thuộc Hạt kiểm lâm huyện Bát Xát
Lượt xem: 337
Tải về 2
4021/QĐ-UBND 15/09/2017 Phân công, phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Nông nghiệp và PTNT trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 312
Tải về 0
3347/QĐ-UBND 26/07/2017 V/v quy định về Trách nhiệm của cấp uỷ, chính quyền và người đứng đầu cấp xã, phường, thị trấn trong việc để xảy ra các sai phạm về công tác quản lý đất đai và trật tự đô thị; trách nhiệm của người dân vi phạm trong lĩnh vực đất đai và trật tự đô thị
Lượt xem: 272
Tải về 0
436/VPUBND-QTTV 13/06/2017 V/V vào ra cơ quan trụ sở khối II và đăng ký biển số xe ô tô cá nhân
Lượt xem: 298
Tải về 0
2101/UBND-TH 15/05/2017 Ủy quyền tiếp nhận, sử dụng xe ô tô cứu thương do BIDV hỗ trợ năm 2017
Lượt xem: 280
Tải về 0
1225/QĐ-UBND 19/04/2017 Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 285
Tải về 2
7/CT-UBND 07/04/2017 Về việc tăng cường công tác kê khai minh bạch tài sản thu nhập trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 281
Tải về 0
123

© Văn phòng Tỉnh ủy Lào Cai

Địa chỉ: Trụ sở khối 1 - phường Nam Cường - Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Điện thoại: 0214.3840.044 Fax: 0214.3840.053

Email: contact-tinhuy@laocai.gov.vn