Tổng số: 526
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
4549/QĐ-BCĐ 20/10/2017 Ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 322
Tải về 2
4541/QĐ-UBND 20/10/2017 Vv kiện toàn, đổi tên Trạm cân kiểm tra tải trọng xe lưu động tỉnh Lào Cai thành Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động tỉnh Lào Cai thuộc Thanh tra Sở Giao thông vận tải.
Lượt xem: 350
Tải về 3
4507/QĐ - UBND 19/10/2017 Vv cấp phát hàng dự trữ quốc gia phục vụ công tác ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
Lượt xem: 329
Tải về 1
4482/QĐ-UBND 18/10/2017 Vv bổ sung Kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2017 của huyện Bắc Hà
Lượt xem: 311
Tải về 1
4486/QĐ-UBND 18/10/2017 Vv Ban hành Tập đơn giá duy trì hệ thống thoát nước đô thị tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 334
Tải về 2
4485/QĐ-UBND 18/10/2017 Vv Ban hành Tập đơn giá duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 343
Tải về 1
4483/QĐ-UBND 18/10/2017 Phê duyệt Đề án Hồ trợ phát triển kinh tế - xã hội dân tộc Phù Lá (Xá Phó), dân tộc Bố Y giai đoạn 2017 - 2025 theo Quyết định số 2086/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 496
Tải về 11
4488/QĐ-UBND 18/10/2017 Vv tổ chức lại Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Lượt xem: 351
Tải về 1
4448/QĐ - UBND 16/10/2017 Công nhận phiên hiệu đơn vị thanh niên xung phong
Lượt xem: 338
Tải về 3
4413/QĐ-UBND 13/10/2017 Phê duyệt phương án và phân bổ kinh phí sắp xếp, di chuyển dân cư ra khỏi vùng thiên tai nguy hiểm năm 2017 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 192
Tải về 0
12345678910...

© Văn phòng Tỉnh ủy Lào Cai

Địa chỉ: Trụ sở khối 1 - phường Nam Cường - Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Điện thoại: 0214.3840.044 Fax: 0214.3840.053

Email: contact-tinhuy@laocai.gov.vn