Vv tăng cường quản lý việc đi công tác nước ngoài
Số ký hiệu văn bản 4927/UBND-NC
Ngày ban hành 16/10/2017
Ngày hiệu lực 16/10/2017
Trích yếu nội dung Vv tăng cường quản lý việc đi công tác nước ngoài
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực
Người ký duyệt Đặng Xuân Phong
Tài liệu đính kèm k 4927.pdf

© Văn phòng Tỉnh ủy Lào Cai

Địa chỉ: Trụ sở khối 1 - phường Nam Cường - Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Điện thoại: 0214.3840.044 Fax: 0214.3840.053

Email: contact-tinhuy@laocai.gov.vn