Tổng số: 40
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
27 - CT/TU 23/08/2018 CHỈ THỊ Số 27 - CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác an toàn thực phẩm trong tình hình mới
Lượt xem: 2212
Tải về 1
21- CT/TU 23/08/2018 CHỈ THỊ Số 21- CT/TU CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2016 - 2020
Lượt xem: 2414
Tải về 2
09-CT/TU 16/07/2018 Chỉ thị về việc đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020
Lượt xem: 2177
Tải về 1
09-CT/TU 10/05/2018 CHỈ THỊ Số 09-CT/TU về việc đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020
Lượt xem: 2345
Tải về 1
13- CT/TU 10/05/2018 CHỈ THỊ Số 13- CT/TU về triển khai thi hành các đạo luật liên quan đến lĩnh vực tư pháp
Lượt xem: 2173
Tải về 1
13- CT/TU 10/05/2018 CHỈ THỊ Số 13- CT/TU về triển khai thi hành các đạo luật liên quan đến lĩnh vực tư pháp
Lượt xem: 2360
Tải về 2
03 - CT/TU 10/05/2018 CHỈ THỊ Số 03 - CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác quản lý thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2015 và các năm tiếp theo
Lượt xem: 2563
Tải về 3
18/CT-UBND 27/09/2017 Về việc tăng cường chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh nhằm giảm tử vong mẹ, tử vong sơ sinh
Lượt xem: 311
Tải về 0
17/CT-UBND 31/08/2017 Chỉ thị về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2017-2018
Lượt xem: 293
Tải về 0
16/CT-UBND 30/08/2017 Về việc tăng cường triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh Sốt xuất huyết
Lượt xem: 298
Tải về 0
1234

© Văn phòng Tỉnh ủy Lào Cai

Địa chỉ: Trụ sở khối 1 - phường Nam Cường - Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Điện thoại: 0214.3840.044 Fax: 0214.3840.053

Email: contact-tinhuy@laocai.gov.vn