Tổng số: 21
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
4448/QĐ - UBND 16/10/2017 Công nhận phiên hiệu đơn vị thanh niên xung phong
Lượt xem: 338
Tải về 3
258/KH-UBND 05/10/2017 Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018
Lượt xem: 322
Tải về 0
91/2017/NĐ-CP 31/07/2017 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng.
Lượt xem: 534
Tải về 0
220/BC-UBND 25/07/2017 Báo cáo Tổng kết đánh giá 13 năm thi hành Luật Thi đua, Khen thưởng
Lượt xem: 362
Tải về 0
2935/QĐ-UBND 25/06/2017 về việc tặng huy hiệu vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Lào Cai cho các cá nhân thuộc khối các huyện thành phố Lào Cai
Lượt xem: 301
Tải về 0
2936/QĐ-UBND 25/06/2017 về việc tặng huy hiệu vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Lào Cai cho các cá nhân thuộc khối doanh nghiệp
Lượt xem: 555
Tải về 0
2937/QĐ-UBND 25/06/2017 về việc tặng huy hiệu vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Lào Cai cho các cá nhân thuộc các sở ban ngành đoàn thể
Lượt xem: 346
Tải về 0
125/KH-UBND 28/04/2017 Kế hoạch tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, gương điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2017-2020
Lượt xem: 281
Tải về 0
1127/QĐ-UBND 11/04/2017 Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của khối thi đua trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 342
Tải về 0
1126/QĐ-UBND 11/04/2017 Ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua, Khen thưởng tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 403
Tải về 0
123

© Văn phòng Tỉnh ủy Lào Cai

Địa chỉ: Trụ sở khối 1 - phường Nam Cường - Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Điện thoại: 0214.3840.044 Fax: 0214.3840.053

Email: contact-tinhuy@laocai.gov.vn