Tổng số: 14
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Tài liệu Tuyên vận tháng 2-2020 02/03/2020 Tài liệu Tuyên vận tháng 2-2020
Lượt xem: 2222
Tải về 8
TUYENVAN 21/01/2020 Tài liệu Tuyên vận tháng 2-2020
Lượt xem: 2086
Tải về 1
Tài liệu TV tháng12 28/11/2019 Tài liệu Tuyên vận tháng 12-2019
Lượt xem: 751
Tải về 1
Tài liệu TV tháng11 29/10/2019 Tài liệu Tuyên vận tháng 11-2019
Lượt xem: 825
Tải về 1
Tài liệu TV tháng 10 30/09/2019 Tài liệu Tuyên vận tháng 10-2019
Lượt xem: 804
Tải về 1
Tài liệu TV tháng 09 28/08/2019 Tài liệu Tuyên vận tháng 9-2019
Lượt xem: 756
Tải về 2
Tài liệu TV tháng 08 26/07/2019 Tài liệu Tuyên vận tháng 8-2019
Lượt xem: 745
Tải về 1
Tài liệu TV tháng 07 01/07/2019 Tài liệu Tuyên vận tháng 7-2019
Lượt xem: 752
Tải về 1
Tài liệu TV tháng 06 28/05/2019 Tài liệu Tuyên vận tháng 6-2019
Lượt xem: 761
Tải về 1
Tài liệu TV tháng 05 26/04/2019 Tài liệu Tuyên vận tháng 5-2019
Lượt xem: 740
Tải về 1
12

© Văn phòng Tỉnh ủy Lào Cai

Địa chỉ: Trụ sở khối 1 - phường Nam Cường - Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Điện thoại: 0214.3840.044 Fax: 0214.3840.053

Email: contact-tinhuy@laocai.gov.vn