Tổng số: 93
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
32 - QĐi/TU 12/12/2018 QUY ĐỊNH số 32 - QĐi/TU Lào Cai, ngày 07 tháng 12 năm 2018 về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp
Lượt xem: 2593
Tải về 12
437 - TB/BTCTU 06/12/2017 THÔNG BÁO Số 437 - TB/BTCTU thi tuyển chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý đợt 1 năm 2017
Lượt xem: 2140
Tải về 1
4050/UBND-KT 23/08/2017 kiểm tra hoạt động mỏ vàng gốc Sa Phìn của Công ty Cổ phần Nhẫn
Lượt xem: 342
Tải về 0
91/2017/NĐ-CP 31/07/2017 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng.
Lượt xem: 534
Tải về 0
19/2017/QĐ-TTg 05/06/2017 Ban hành cơ chế tài chính áp dụng thí điểm đối với các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi ngành y tế
Lượt xem: 296
Tải về 0
24CT-TTg 02/06/2017 Về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng các ngành, lĩnh vực nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2017
Lượt xem: 530
Tải về 0
53/2017/NĐ-CP 08/05/2017 Quy định các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai đề cấp giấy phép xây dựng
Lượt xem: 286
Tải về 0
14/2017/QĐ 08/05/2017 V/v bãi bỏ quyết định số 09/2013/QĐ-TTg ngày 24/1/2013 của TTg CP ban hành quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở
Lượt xem: 291
Tải về 0
49/2017/NĐ-CP 24/04/2017 Sửa đổi, bổ sung Điều 15 của Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật viễn thông và Điều 30 của Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện
Lượt xem: 347
Tải về 0
45/2017/NĐ-CP 21/04/2017 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước về lập kế hoạch tài chính 5 năm và lập kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm;
Lượt xem: 567
Tải về 0
12345678910

© Văn phòng Tỉnh ủy Lào Cai

Địa chỉ: Trụ sở khối 1 - phường Nam Cường - Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Điện thoại: 0214.3840.044 Fax: 0214.3840.053

Email: contact-tinhuy@laocai.gov.vn