Tổng số: 72
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
107/2017/TT-BTC 01/03/2020 Thông tư số 107/2017/TT-BTC của Bộ tài chính ngày 10/10/2017 về việc " Hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp"
Lượt xem: 9310
Tải về 2
1 13/08/2018 HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ CHỨNG THƯ SỐ (Kèm theo công văn số 946 - CV/VPTU ngày 08/8/2018 của Văn phòng Tỉnh ủy)
Lượt xem: 2197
Tải về 1
11 01/08/2018 TỔNG HỢP LỊCH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TUYÊN VẬN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN THÁNG 8 NĂM 2018
Lượt xem: 2236
Tải về 1
. 04/07/2018 Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách năm 2019 (Kế hoạch tài chính 3 năm 2019 - 2021)
Lượt xem: 2245
Tải về 2
th 03/07/2018 TỔNG HỢP LỊCH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TUYÊN VẬN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN THÁNG 3 NĂM 2018
Lượt xem: 2028
Tải về 1
. 03/05/2018 TÀI LIỆU TẬP HUẤN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ỦY NĂM 2018
Lượt xem: 2266
Tải về 2
2046 -TB/TU 13/04/2018 THÔNG BÁO Số 2046 -TB/TU CỦA THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY về việc phê duyệt danh sách ứng viên đủ điều kiện dự thi chức danh Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lào Cai
Lượt xem: 2194
Tải về 1
th 03/04/2018 TỔNG HỢP LỊCH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TUYÊN VẬN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN THÁNG 4 NĂM 2018
Lượt xem: 2099
Tải về 2
. 14/02/2018 MẪU ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO DỰ HỘI NGHỊ TUYÊN VẬN NĂM 2018
Lượt xem: 2083
Tải về 2
. 01/02/2018 Nội quy, Quy chế thi tuyển chức danh lãnh đạo quản lý
Lượt xem: 2188
Tải về 2
12345678

© Văn phòng Tỉnh ủy Lào Cai

Địa chỉ: Trụ sở khối 1 - phường Nam Cường - Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Điện thoại: 0214.3840.044 Fax: 0214.3840.053

Email: contact-tinhuy@laocai.gov.vn