Tổng số: 121
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
107/2017/TT-BTC 01/03/2020 Thông tư số 107/2017/TT-BTC của Bộ tài chính ngày 10/10/2017 về việc " Hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp"
Lượt xem: 9096
Tải về 1
24/2017/TT-BYT 07/06/2017 Quy định quy trình tiếp nhận, chăm sóc y tế và thống kê, báo cáo đối với người bệnh là nạn nhân bạo lực gia đình tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
Lượt xem: 254
Tải về 0
133/2017/TT-BQP 23/05/2017 Quy định chi tiết một số điều tại Quyết định số 25/2016/QĐ-TTg ngày 27 tháng 6 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động của Cảng quốc tế Cam Ranh- Bộ Quốc Phòng
Lượt xem: 477
Tải về 0
10/2017/TT-BGTVT 04/04/2017 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị nâng trên các công trình biển
Lượt xem: 239
Tải về 0
01/2017/TT 31/03/2017 Hướng dẫn thực hiện quy định về công báo tại nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật ban hành VB QPPL
Lượt xem: 265
Tải về 0
02/2017/TT-BTNMT 07/03/2017 Quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật lập báo cáo hiện trạng môi trường
Lượt xem: 534
Tải về 0
480/QĐ-BGTVT 22/02/2017 Công bố Danh mục bến cảng thuộc các cảng biển Việt Nam
Lượt xem: 236
Tải về 1
471/QĐ-BGTVT 22/02/2017 Về việc đính chính Thông tư số 03/2016/TT-BGTVT ngày 31/3/2016 của Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2011/TT-BGTVT ngày 27/1/2011 của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành Bộ quy chế An toàn hàng không dân dụng trong lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay.
Lượt xem: 228
Tải về 0
01/2017/TT-BKHĐT 14/02/2017 Về việc hướng dẫn quy trình lập kế hoạch đầu tư cấp xã thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
Lượt xem: 226
Tải về 0
35/2017/TT-BQP 12/02/2017 Quy định tiêu chuẩn đủ điều kiện bay; tiêu chuẩn, thủ tục cấp giấy phép cho cơ sở thiết kế, sản xuất, sửa chữa, bảo dưỡng, thử nghiệm tàu bay, động cơ tàu bay, cánh quạt tàu bay và trang bị, thiết bị của tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ; khai thác tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ.
Lượt xem: 269
Tải về 0
12345678910...

© Văn phòng Tỉnh ủy Lào Cai

Địa chỉ: Trụ sở khối 1 - phường Nam Cường - Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Điện thoại: 0214.3840.044 Fax: 0214.3840.053

Email: contact-tinhuy@laocai.gov.vn