Tỉnh Ủy Lào Cai
Thực hiện Quy định số 19-QĐ/TU có hơn 1230 lượt cán bộ, công chức đi cơ sở
Qua 05 năm thực hiện Quy định số 19-QĐ/TU về việc “cán bộ, công chức các cơ quan cấp tỉnh, huyện đi công tác, làm việc tại cơ sở”, đã có hơn 1230 lượt cán bộ, công chức đi cơ sở; trong đó nhiều cán bộ, công chức đạt số ngày đi cơ sở trong năm bình quân 30 ngày/01 đồng chí. Đối với cấp huyện đạt từ 50 đến 60 ngày/người, tiêu biểu ở thành phố Lào Cai, các huyện Bát Xát, Văn Bàn, Bảo Thắng, Bảo Yên....
Bát Xát thực hiện tốt việc đăng ký, cam kết nêu gương, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Quy định số 28-QĐ/TU của Tỉnh ủy Lào Cai về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng, huyện Bát Xát đã có 4.889 đồng chí đăng ký, cam kết nêu gương, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức theo Bác, trong đó có 3.415 đồng chí là đảng viên; có 57 tập thể, 20 cá nhân đăng ký mô hình học tập và làm theo Bác năm 2019.
Lào Cai tiếp tục quan tâm chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng
Nhận thức vai trò, tầm quan trọng của việc mua, đọc, sử dụng báo, tạp chí của Đảng trong phục vụ công tác lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị của cấp ủy, chính quyền các cấp theo tinh thần Kết luận số 29-KL/TW, ngày 25/8/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa 8. Thời gian qua Tỉnh ủy Lào Cai đã cụ thể hóa và chỉ đạo thực hiện việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng bảo đảm nghiêm túc, kịp thời, sát với yêu cầu thực tiễn.
Lào Cai tổ chức Hội nghị đánh giá 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW về văn hóa và Kết luận số 29-KL/TW về mua, đọc báo, tạp chí của Đảng
Sáng ngày 31/5/2019 Tỉnh uỷ Lào Cai tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước và đánh giá tình hình thực hiện Kết luận số 29-KL/TW, ngày 25/8/2012 của Ban Bí thư Trung ương khóa XI về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng. Tham dự Hội nghị có các đồng chí ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai khóa XV; đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành, MTTQ và đoàn thể tỉnh, Bưu điện tỉnh; Thường trực, Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, Phòng Văn hóa - Thông tin các huyện/thành phố, Bưu điện các huyện, thành phố. Đồng chí Hà Thị Nga – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.
Tỉnh Lào Cai phát triển khoa học và công nghệ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa
Sau khi Bộ Chính trị ban hành Thông báo Kết luận 234-TB/TW ngày 01/4/2009 về “Báo cáo Kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết Trung ương 2 (khóa VIII) về khoa học công nghệ và nhiệm vụ, giải pháp phát triển khoa học và công nghệ từ nay đến năm 2020”, Tỉnh ủy đã chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, tổ chức thực hiện trên toàn tỉnh.
Xây dựng mô hình làng nghề nấu rượu ngô bằng men hồng my tại xã Cán Cấu, huyện Si Ma Cai.
Thực hiện chương trình xây dựng mỗi xã một sản phẩm (OCOP) gắn với tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp, đang được xã Cán Cấu, huyện Si Ma Cai tích cực triển khai. Với mong muốn tạo ra sản phẩm hàng hóa chất lượng cao mang tính đặc trưng, phát huy được lợi thế của xã, qua đó, tạo động lực tiếp sức cho xã, duy trì bền vững danh hiệu xã nông thôn mới.
Festival "Cao nguyên trắng Bắc Hà" 2019 đã sẵn sàng khai hội
CTTĐT - Festival "Cao nguyên trắng Bắc Hà" 2019 là hoạt động thể nghiệm nâng tầm Giải đua ngựa truyền thống thành một Lễ hội sắc màu và độc đáo riêng có của Bắc Hà, đồng thời hướng tới xây dựng thương hiệu, đa dạng hóa sản phẩm du lịch, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa mang đậm bản sắc dân tộc tại vùng đất cao nguyên trắng. Qua đó, thu hút sự quan tâm của người dân và du khách, đến thởi điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho Festival cơ bản hoàn tất sẵn sàng cho ngày khai hội.
Tỉnh Lào Cai đánh giá 50 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ và  03 năm  thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị
Sáng ngày 17 tháng 5 năm 2019, Tỉnh ủy Lào Cai tổ chức Hội nghị đánh giá 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.Đây là dịp ôn lại, khẳng định giá trị lý luận, thực tiễn sâu sắc của Di chúc; thể hiện sự tôn kính và lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh; đánh giá kết quả 50 năm thực hiện Di chúc của Người, 03 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, 01 năm thực hiện Quy định số 28-QĐ/TU của Tỉnh ủy và kỷ niệm 129 năm ngày sinh của Người; khen thưởng các tập thể cá nhân điển hình trong học tập và làm theo Bác.
Đăng nhập
Hôm nay : 83
Tháng 06 : 3.920
Năm 2019 : 133.141