Tỉnh Ủy Lào Cai
Lào Cai quan tâm chăm sóc người cao tuổi
Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi giai đoạn 2012 - 2020 được triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã góp phần đáng kể trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, làm chuyển biến nhận thức, hành động của cả xã hội và chính bản thân người cao tuổi, góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho người cao tuổi, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 15/7/2016 của về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Người cao tuổi.
Các cấp ủy tỉnh Lào Cai thực hiện tốt quy trình kiểm tra, giám sát chuyên đề, thi hành kỷ luật và giải quyết khiếu nại, tố cáo
Thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TW ngày 30/7/2007 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng “về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng”, các quy định của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai đã chỉ đạo xây dựng quy trình kiểm tra, giám sát chuyên đề, thi hành kỷ luật và giải quyết khiếu nại, tố cáo của Tỉnh ủy và các cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy theo các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy.
Bảo Thắng đẩy mạnh phong trào thi đua phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân
Trong xây dựng nông thôn mới, phong trào thi đua phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân được Ban chỉ đạo Xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững huyện Bảo Thắng chỉ đạo thực hiện có kết quả.  Điển hình là thực hiện tốt mô hình sản xuất lúa "Một cánh đồng, một giống, một thời gian gieo trồng", năm 2016 thực hiện 645,6 ha; năm 2017 thưc hiện 1.081,1ha; năm 2018 thực hiện 1.208,4 ha, năm 2019 thực hiện 1.168,7 ha; phát triển tốt 728 ha nuôi trồng thủy sản.
Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh Lào Cai đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của
Lào Cai là tỉnh miền núi, biên giới, nhiều dân tộc, trong những năm qua tỉnh đã quan tâm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc  và các đoàn thể, các hội quần chúng để tập hợp Nhân dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, các hội quần chúng ban hành nhiều văn bản để triển khai thực hiện.
Thường trực Tỉnh ủy tham dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại hai thôn Bản Kim, Lếch Dao xã Thanh Kim, huyện Sa Pa
          Trong không khí tưng bừng của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2019), vừa qua, đồng chí Hà Thị Nga – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã về dự ngày hội, chung vui với bà con nhân dân hai thôn bản Kim và thôn Lếch Dao, xã Thanh Kim, huyện Sa Pa.
Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là việc cần phải làm thường xuyên
 “Sinh hoạt đảng” là sự gắn kết về trách nhiệm chính trị và tình đồng chí của người đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam. Sinh hoạt chi bộ là hoạt động tập thể của toàn thể đảng viên để thảo luận và quyết định chủ trương và giải pháp thực hiện nhiệm vụ xây dựng nội bộ Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ. Sinh hoạt chi bộ là hoạt động chủ yếu của chi bộ, điều này thể hiện sự lãnh đạo của  tổ chức đảng ngay từ cơ sở. Sinh hoạt chi bộ còn được coi là diễn đàn dân chủ phát huy tính sáng tạo của đảng viên, qua sinh hoạt chi bộ các nguyên tắc của Đảng được thực thi, nhất là nguyên tắc tự phê bình và phê bình, nguyên tắc tập trung dân chủ... Thực tế cho thấy, qua sinh hoạt chi bộ góp phần nâng cao trình độ mọi mặt của đảng viên, giúp đảng viên trưởng thành đặc biệt là về nhận thức chính trị qua đó góp phần xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh.
Nâng cao kiến thức đảm bảo An toàn thông tin mạng năm 2019
 Nhằm nâng cao năng lực ứng phó, ứng cứu sự cố máy tính, tăng cường khả năng phòng chống các nguy cơ tấn công, xâm nhập hệ thống, khắc phục kịp thời các sự cố an toàn thông tin trên hệ thống mạng thông tin của tỉnh Lào Cai. Đồng thời cập nhật kiến thức, triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn thông tin mạng cho đội ngũ công chức, viên chức làm công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng, quản trị mạng tại các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trong tỉnh. Sáng 18/11/2019, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức khai giảng khóa tập huấn An toàn thông tin cho các học viên thuộc Tổ ứng cứu sự cố máy tính của tỉnh và các cán bộ chuyên trách/phụ trách về công nghệ thông tin của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trong tỉnh.
Đăng nhập
Hôm nay : 195
Tháng 12 : 4.735
Năm 2019 : 204.341