Quy định các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai đề cấp giấy phép xây dựng
Số ký hiệu văn bản 53/2017/NĐ-CP
Ngày ban hành 08/05/2017
Ngày hiệu lực 25/05/2017
Trích yếu nội dung Quy định các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai đề cấp giấy phép xây dựng
Hình thức văn bản Nghị định
Lĩnh vực
Người ký duyệt Nguyễn Xuân Phúc
Tài liệu đính kèm 53.2017.NĐ.pdf

© Văn phòng Tỉnh ủy Lào Cai

Địa chỉ: Trụ sở khối 1 - phường Nam Cường - Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Điện thoại: 0214.3840.044 Fax: 0214.3840.053

Email: contact-tinhuy@laocai.gov.vn