Tổng số: 1394
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
01-ĐA/TU 16/04/2021 ĐỀ ÁN phát triển nông, lâm nghiệp, sắp xếp dân cư, xây dựng nông thôn mới tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2020-2025 Tải về
02-ĐA/TU 16/04/2021 ĐỀ ÁN phát triển dịch vụ, kinh tế cửa khẩu tỉnh Lào Cai giai đoạn 2020 -2025 Tải về
03-ĐA/TU 16/04/2021 ĐỀ ÁN Phát triển văn hoá, du lịch tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2020 - 2025 Tải về
04- ĐA/TU 16/04/2021 ĐỀ ÁN phát triển, nâng cao chất lượng các đô thị và giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2020 - 2025 Tải về
05- ĐA/TU 16/04/2021 ĐỀ ÁN huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2020 - 2025 Tải về
06 - ĐA/TU 16/04/2021 ĐỀ ÁN đổi mới, phát triển, nâng cao chất lượng Giáo dục toàn diện - Nguồn nhân lực - Khoa học công nghệ tỉnh Lào Cai giai đoạn 2020-2025 Tải về
07-ĐA/TU 16/04/2021 ĐỀ ÁN bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân và công tác dân số tỉnh Lào Cai trong tình hình mới, giai đoạn 2020 - 2025 Tải về
08-ĐA/TU 16/04/2021 ĐỀ ÁN phát triển Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2020 - 2025 Tải về
09-ĐA/TU 16/04/2021 ĐỀ ÁN tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2020 - 2025 Tải về
10-ĐA/TU 16/04/2021 ĐỀ ÁN giảm nghèo bền vững tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2020 - 2025 Tải về
12345678910...

© Văn phòng Tỉnh ủy Lào Cai

Địa chỉ: Trụ sở khối 1 - phường Nam Cường - Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Điện thoại: 0214.3840.044 Fax: 0214.3840.053

Email: contact-tinhuy@laocai.gov.vn