ĐỀ ÁN xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức lãnh đạo quản lý các cấp tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2020 - 2025
Số ký hiệu văn bản 18-ĐA/TU
Ngày ban hành 16/04/2021
Ngày hiệu lực 16/04/2021
Trích yếu nội dung ĐỀ ÁN xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức lãnh đạo quản lý các cấp tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2020 - 2025
Hình thức văn bản Đề án
Lĩnh vực Chính sách xã hội
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm Bieu phan cong chu tri t.h cac KH cua DA (Phu bieu 3.S6.5).doc
Bieu thong ke hien trang doi ngu cbcc (Phu bieu 1.S6.5).xls
Bieu tong hop KH, K.Phi thuc hien ĐA CB (Phu bieu 2.S6.5).xls
De an xd doi ngu CB gd 2021 - 2025 (Du thao lan 6.5).doc

© Văn phòng Tỉnh ủy Lào Cai

Địa chỉ: Trụ sở khối 1 - phường Nam Cường - Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Điện thoại: 0214.3840.044 Fax: 0214.3840.053

Email: contact-tinhuy@laocai.gov.vn