Vv tổ chức lại Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Số ký hiệu văn bản 4488/QĐ-UBND
Ngày ban hành 18/10/2017
Ngày hiệu lực 18/10/2017
Trích yếu nội dung Vv tổ chức lại Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tổ chức hành chính
Người ký duyệt Đặng Xuân Phong
Tài liệu đính kèm k 4488.pdf

© Văn phòng Tỉnh ủy Lào Cai

Địa chỉ: Trụ sở khối 1 - phường Nam Cường - Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Điện thoại: 0214.3840.044 Fax: 0214.3840.053

Email: contact-tinhuy@laocai.gov.vn