Vv Ban hành Tập đơn giá duy trì hệ thống thoát nước đô thị tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 4486/QĐ-UBND
Ngày ban hành 18/10/2017
Ngày hiệu lực 18/10/2017
Trích yếu nội dung Vv Ban hành Tập đơn giá duy trì hệ thống thoát nước đô thị tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Chính sách xã hội
Người ký duyệt Nguyễn Thanh Dương
Tài liệu đính kèm k 4486.pdf

© Văn phòng Tỉnh ủy Lào Cai

Địa chỉ: Trụ sở khối 1 - phường Nam Cường - Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Điện thoại: 0214.3840.044 Fax: 0214.3840.053

Email: contact-tinhuy@laocai.gov.vn