Phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất giá đất để tính toán phương án tài chính khi thực hiện điều chỉnh cục bộ quy hoạch đối với các thửa đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 4097/QĐ-UBND
Ngày ban hành 21/09/2017
Ngày hiệu lực 21/09/2017
Trích yếu nội dung Phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất giá đất để tính toán phương án tài chính khi thực hiện điều chỉnh cục bộ quy hoạch đối với các thửa đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Quy hoạch
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 4097 QĐ.pdf

© Văn phòng Tỉnh ủy Lào Cai

Địa chỉ: Trụ sở khối 1 - phường Nam Cường - Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Điện thoại: 0214.3840.044 Fax: 0214.3840.053

Email: contact-tinhuy@laocai.gov.vn