V/v gửi văn bản giấy tờ hành chính đến UBND tỉnh
Số ký hiệu văn bản 773/VPUBND-TCHC
Ngày ban hành 22/09/2017
Ngày hiệu lực 22/09/2017
Trích yếu nội dung V/v gửi văn bản giấy tờ hành chính đến UBND tỉnh
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 773 CV VP.pdf

© Văn phòng Tỉnh ủy Lào Cai

Địa chỉ: Trụ sở khối 1 - phường Nam Cường - Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Điện thoại: 0214.3840.044 Fax: 0214.3840.053

Email: contact-tinhuy@laocai.gov.vn