Phê duyệt Đề án Hồ trợ phát triển kinh tế - xã hội dân tộc Phù Lá (Xá Phó), dân tộc Bố Y giai đoạn 2017 - 2025 theo Quyết định số 2086/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 4483/QĐ-UBND
Ngày ban hành 18/10/2017
Ngày hiệu lực 18/10/2017
Trích yếu nội dung Phê duyệt Đề án Hồ trợ phát triển kinh tế - xã hội dân tộc Phù Lá (Xá Phó), dân tộc Bố Y giai đoạn 2017 - 2025 theo Quyết định số 2086/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực
Người ký duyệt Nguyễn Hữu Thể
Tài liệu đính kèm k 4483.pdf

© Văn phòng Tỉnh ủy Lào Cai

Địa chỉ: Trụ sở khối 1 - phường Nam Cường - Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Điện thoại: 0214.3840.044 Fax: 0214.3840.053

Email: contact-tinhuy@laocai.gov.vn