Ban hành kế hoạch triển khai thi hành luật đấu giá tài sản
Số ký hiệu văn bản 410/QĐ-TTg
Ngày ban hành 04/04/2017
Ngày hiệu lực 04/04/2017
Trích yếu nội dung Ban hành kế hoạch triển khai thi hành luật đấu giá tài sản
Hình thức văn bản Nghị định
Lĩnh vực
Người ký duyệt Nguyễn Xuân Phúc
Tài liệu đính kèm 410.QĐ-TTg.pdf

© Văn phòng Tỉnh ủy Lào Cai

Địa chỉ: Trụ sở khối 1 - phường Nam Cường - Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Điện thoại: 0214.3840.044 Fax: 0214.3840.053

Email: contact-tinhuy@laocai.gov.vn