Quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật lập báo cáo hiện trạng môi trường
Số ký hiệu văn bản 02/2017/TT-BTNMT
Ngày ban hành 07/03/2017
Ngày hiệu lực 17/02/2017
Trích yếu nội dung Quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật lập báo cáo hiện trạng môi trường
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực
Người ký duyệt Nguyễn Linh Ngọc
Tài liệu đính kèm 02_2017_TT-BTNMT.pdf

© Văn phòng Tỉnh ủy Lào Cai

Địa chỉ: Trụ sở khối 1 - phường Nam Cường - Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Điện thoại: 0214.3840.044 Fax: 0214.3840.053

Email: contact-tinhuy@laocai.gov.vn