V/V vào ra cơ quan trụ sở khối II và đăng ký biển số xe ô tô cá nhân
Số ký hiệu văn bản 436/VPUBND-QTTV
Ngày ban hành 13/06/2017
Ngày hiệu lực 13/06/2017
Trích yếu nội dung V/V vào ra cơ quan trụ sở khối II và đăng ký biển số xe ô tô cá nhân
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Tổ chức hành chính
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 436 CV VP.pdf

© Văn phòng Tỉnh ủy Lào Cai

Địa chỉ: Trụ sở khối 1 - phường Nam Cường - Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Điện thoại: 0214.3840.044 Fax: 0214.3840.053

Email: contact-tinhuy@laocai.gov.vn