Quy định quy trình tiếp nhận, chăm sóc y tế và thống kê, báo cáo đối với người bệnh là nạn nhân bạo lực gia đình tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
Số ký hiệu văn bản 24/2017/TT-BYT
Ngày ban hành 07/06/2017
Ngày hiệu lực 07/07/2017
Trích yếu nội dung Quy định quy trình tiếp nhận, chăm sóc y tế và thống kê, báo cáo đối với người bệnh là nạn nhân bạo lực gia đình tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực
Người ký duyệt Nguyễn Viết Tiến
Tài liệu đính kèm 24_2017_TT-BYT_350391.doc

© Văn phòng Tỉnh ủy Lào Cai

Địa chỉ: Trụ sở khối 1 - phường Nam Cường - Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Điện thoại: 0214.3840.044 Fax: 0214.3840.053

Email: contact-tinhuy@laocai.gov.vn