Kết luận của đồng chí Đặng Xuân Phong – Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 5 năm 2017
Số ký hiệu văn bản 149/TB-VPUBND
Ngày ban hành 09/05/2017
Ngày hiệu lực 09/05/2017
Trích yếu nội dung Kết luận của đồng chí Đặng Xuân Phong – Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 5 năm 2017
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 149 TB.pdf

© Văn phòng Tỉnh ủy Lào Cai

Địa chỉ: Trụ sở khối 1 - phường Nam Cường - Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Điện thoại: 0214.3840.044 Fax: 0214.3840.053

Email: contact-tinhuy@laocai.gov.vn