về việc đầu tư xây dựng, quản lý khai thác cảng cạn.
Số ký hiệu văn bản 38/2017/NĐ-CP
Ngày ban hành 04/04/2017
Ngày hiệu lực 01/07/2017
Trích yếu nội dung về việc đầu tư xây dựng, quản lý khai thác cảng cạn.
Hình thức văn bản Nghị định
Lĩnh vực
Người ký duyệt Nguyễn Xuân Phúc
Tài liệu đính kèm 38_2017_ND-CP.pdf

© Văn phòng Tỉnh ủy Lào Cai

Địa chỉ: Trụ sở khối 1 - phường Nam Cường - Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Điện thoại: 0214.3840.044 Fax: 0214.3840.053

Email: contact-tinhuy@laocai.gov.vn