về điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển.
Số ký hiệu văn bản 37/2017/NĐ-CP
Ngày ban hành 04/04/2017
Ngày hiệu lực 01/07/2017
Trích yếu nội dung về điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển.
Hình thức văn bản Nghị định
Lĩnh vực
Người ký duyệt Nguyễn Xuân Phúc
Tài liệu đính kèm 37_2017_ND-CP.pdf

© Văn phòng Tỉnh ủy Lào Cai

Địa chỉ: Trụ sở khối 1 - phường Nam Cường - Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Điện thoại: 0214.3840.044 Fax: 0214.3840.053

Email: contact-tinhuy@laocai.gov.vn