Tỉnh Ủy Lào Cai
Đảng ủy xã Hòa Mạc tổ chức hội nghị tuyên vận tháng 8/2019
Nhằm đánh giá kết quả công tác tháng 7 và triển khai nhiệm vụ tháng 8, ngày 14/8/2019 Đảng ủy xã Hòa Mạc, huyện Văn Bàn tổ chức Hội nghị tuyên vận tháng 8 với sự tham dự của gần 50 đại biểu là thành viên Ban tuyên vận, thành viên các tổ tuyên vận, cán bộ, công chức, các tổ chức xã hội và đơn vị sự nghiệp trên địa bàn xã.
Sa Pa cử cán bộ dự và đánh giá công tác tuyên vận tại 18 xã, thị trấn trong toàn huyện
Nhằm bảo đảm tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tuyên vận đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, từng bước khắc phục những hạn chế đang tồn tại, trong tháng 7 năm 2019 Huyện ủy Sa Pa đẩy mạnh chỉ đạo và cử cán bộ dự hội nghị và đánh giá công tác tuyên vận tại 100% xã, thị trấn trong toàn huyện.
Kết quả nổi bật công tác tuyên vận tháng 6 trên địa bàn huyện Si Ma Cai
Với việc tiếp tục đổi mới, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, trong tháng 6 năm 2019 công tác tuyên vận trên địa bàn huyện được thực hiện nghiêm túc, đạt kết quả nổi bật.Nâng cao tinh thần, chất lượng tham mưu của các cơ quan, đơn vị trong huyện.Huyện ủy tiếp tục phân công và cử 13 lượt cán bộ, lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể huyện dự, chỉ đạo và kiểm tra hội nghị tuyên vận tháng 6/2019 tại 13/13 xã theo Quy chế phối hợp. Trong quá trình dự và chỉ đạo, đánh giá những việc xã làm tốt và còn hạn chế kịp thời giải quyết những vướng mắc ngay tại cơ sở. Sau hội nghị, các cá nhân được cử đi dự và các cơ quan phối hợp tổng hợp báo cáo đánh giá tình hình tổ chức hội nghị về Huyện ủy.
Huyện ủy Bát Xát chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên vận tháng 6 năm 2019
Trong tháng, công tác tuyên vận của huyện tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm là tuyên truyền vận động nhân dân trồng cây vụ hè thu, tuyên truyền pháp luật, phòng chống tảo hôn, không vượt biên trái phép, phòng chống thiên tai, mưa lũ, phòng chống đuối nước cho trẻ em, phòng chống dịch bệnh gia súc… Chất lượng hội nghị tuyên vận cơ sở được đảm bảo về thời gian và nội dung theo chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và của Huyện uỷ. Thực hiện tốt việc chấm điểm, đánh giá xếp loại công tác tuyên vận..
Đảng ủy xã Lầu Thí Ngài chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác tuyên vận của ban công tác mặt trận và các chi hội đoàn thể tại thôn
Xác định yêu cầu nhiệm vụ công tác tuyên vận trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương, thời gian qua, nhất là trong tháng 5 năm 2019 Đảng ủy xã Lầu Thí Ngài (huyện Bắc Hà) đã chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung công tác tuyên vận, nổi bật là việc quan tâm nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban công tác mặt trận và các chi hội đoàn thể tại thôn.
Ban Tuyên giáo Huyện ủy Văn Bàn chủ động tham mưu  thực hiện công tác tuyên vận
 Trong 6 tháng đầu năm 2019 công tác tuyên vận trên địa bàn huyện Văn Bàn tiếp tục được thực hiện nghiêm túc, chất lượng không ngừng được nâng cao. Một trong những yếu tố quan trọng tạo nên kết quả đó là sự vào cuộc tham mưu chủ động, tích cực cho Thường trực, Ban Thường vụ của Ban Tuyên giáo Huyện ủy.
Ban Tuyên vận xã Cam Cọn tham mưu thực hiện tốt công tác tuyên vận
Phát huy kết quả thực hiện trong những tháng đầu năm, trong tháng 5 năm 2019 Ban Tuyên vận xã Cam Cọn, huyện Bảo Yên đã tham mưu thực hiện có hiệu quả công tác tuyên vận, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn xã. Đây là nội dung được các đại biểu thống nhất đánh giá tại Hội nghị tuyên vận tháng 6 được Đảng ủy xã Cam Cọn tổ chức ngày 07/6/2019.
Xã Bản Lầu tổ chức đánh giá công tác tuyên vận tháng 6 năm 2019
Thực hiện chương trình công tác năm 2019, ngày 10/6/2019 Đảng ủy xã Bản Lầu, huyện Mường Khương tổ chức Hội nghị tuyên vận tháng 6 nhằm thông tin tình hình thời sự chính trị, giáo dục phổ biến pháp luật, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 5, thống nhất mục tiêu, nhiệm vụ tháng 6. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đại diện Liên đoàn Lao động tỉnh, Ban Dân vận Huyện ủy Mường Khương. Hội nghị có sự tham gia của Thường trực Đảng ủy, UBND xã, thành viên Ban tuyên vận, tổ tuyên vận.
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phân công dự hội nghị và nắm bắt tình hình thực hiện công tác tuyên vận
Căn cứ Quy định số 11-QĐ/TU ngày 26/10/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và yêu cầu thực tiễn, ngày 03/6/2019 Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành văn bản phân công các đồng chí Lãnh đạo và các phòng, đơn vị chuyên môn thuộc Ban dự hội nghị tuyên vận tháng 6 và nắm bắt tình hình thực hiện công tác tuyên vận 6 tháng đầu năm 2019.
Xã Thanh Bình: Một số điểm nổi bật trong thực hiện công tác tuyên vận
Là một trong những địa bàn đầu tiên của huyện Mường Khương được lựa chọn thực hiện thí điểm mô hình tuyên vận từ năm 2012, đến nay sau 7 năm thực hiện với sự quyết tâm của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể trong toàn xã, công tác tuyên vận xã Thanh Bình đã từng bước đi vào nền nếp.
Đăng nhập
Hôm nay : 123
Tháng 08 : 7.301
Năm 2019 : 152.991