Tỉnh Ủy Lào Cai
Bát Xát: Công tác tuyên vận quan tâm tuyên truyền các hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện
 Đó là một nội dung trọng tâm được Huyện ủy Bát Xát chỉ đạo ban tuyên vận, tổ tuyên vận các địa phương trong huyện triển khai thực hiện trong tháng 9 năm 2019.Trong tháng 9, Huyện ủy Bát Xát tiếp tục ban hành kết luận tại Hội nghị giao ban thường trực Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, UBND huyện, trong đó chỉ đạo các ban tuyên vận, tổ tuyên vận đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng bộ huyện (10/10/1949 - 10/10/2019) và đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Trong tháng, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã cung cấp đầy đủ, kịp thời tài liệu công tác tuyên vận của Tỉnh uỷ cho cơ sở: Nâng cao nhận thức của các cấp chính quyền cơ sở về chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác xuất khẩu lao động và quản lý lao động qua biên giới; triển khai chính sách hỗ trợ lao động thuộc diện chính sách ở các huyện nghèo và lao động ở ngoài huyện nghèo tham gia đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và lao động qua biên giới làm việc theo quy định của pháp luật; những nội dung cơ bản của Luật Du lịch năm 2017; một số thành tựu quan trọng trong 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và thông tin thời sự trong nước…
Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã Quan Thần Sán thực hiện tốt công tác tuyên vận
Ngày 10/9/2019 Đảng ủy xã Quan Thần Sán, huyện Si Ma Cai tổ chức Hội nghị tuyên vận tháng 9 năm 2019 tại thôn Sừ Pà Phìn nhằm đánh giá kết quả thực hiện tháng 8 và xác định mục tiêu, nhiệm vụ tháng 9. Đồng chí Đỗ Trường Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự và chỉ đạo Hội nghị; cùng dự có đại diện các ban, ngành của huyện theo phân công, thành viên Ban tuyên vận, tổ tuyên vận; đại diện các hộ gia đình tại thôn Sừ Pà Phìn.
Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã Quan Thần Sán thực hiện tốt công tác tuyên vận
Ngày 10/9/2019 Đảng ủy xã Quan Thần Sán, huyện Si Ma Cai tổ chức Hội nghị tuyên vận tháng 9 năm 2019 tại thôn Sừ Pà Phìn nhằm đánh giá kết quả thực hiện tháng 8 và xác định mục tiêu, nhiệm vụ tháng 9. Đồng chí Đỗ Trường Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự và chỉ đạo Hội nghị; cùng dự có đại diện các ban, ngành của huyện theo phân công, thành viên Ban tuyên vận, tổ tuyên vận; đại diện các hộ gia đình tại thôn Sừ Pà Phìn.
Bát Xát: 21/23 xã, thị trấn xếp loại tốt trong thực hiện công tác tuyên vận tháng 8 năm 2019
Từ việc quan tâm chỉ đạo sát sao, thường xuyên của cấp ủy huyện và sự chủ động, tích cực tham mưu, triển khai nhiệm vụ, trong tháng 8 năm 2019 các nội dung công tác tuyên vận trên địa bàn huyện Bát Xát tiếp tục đạt được các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Ngoài 2 xã (Nậm Pung và A Lù xếp loại khá), 21 xã, thị trấn còn lại được Huyện ủy đánh giá, chấm điểm hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Các huyện, thành phố tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên vận năm 2019
Căn cứ chỉ đạo của Tỉnh ủy tại Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện công tác tuyên vận và Cổng thông tin điện tử năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019, các huyện ủy, thành ủy đã và đang chỉ đạo triển khai tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên vận năm 2019 bảo đảm yêu cầu.
Bảo Thắng: Các tổ tuyên vận tổ chức được 259 hội nghị tuyên truyền trong tháng 8/2019
Nhằm nâng cao chất lượng thực hiện công tác tuyên vận bảo đảm yêu cầu, nhất là thực hiện các mục tiêu xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện, 223/223 tổ tuyên vận thôn, tổ dân phố thuộc huyện Bảo Thắng đã tổ chức được 259 hội nghị tuyên truyền, vận động thu hút gần 20.000 lượt cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia trong tháng 8 năm 2019.
Vĩnh Yên: Kinh nghiệm trong tuyên truyền, vận động xây dựng nông thôn mới
Là xã vùng ba của Huyện Bảo Yên, Vĩnh Yên có 953 hộ với 4.886 nhân khẩu thuộc bốn dân tộc Tày, Mông, Kinh, Dao cùng sinh sống tại 11 thôn. Nhìn lại những ngày đầu khi mới triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân còn nghèo nàn, lạc hậu, tỷ lệ hộ nghèo năm 2015 còn trên 29%. Hầu hết người dân trên địa bàn xã chưa hiểu được vai trò của việc xây dựng nông thôn mới; công tác tác tuyên truyền, vận động nhân dân chưa mang lại hiệu quả.
Đảng ủy xã Hòa Mạc tổ chức hội nghị tuyên vận tháng 8/2019
Nhằm đánh giá kết quả công tác tháng 7 và triển khai nhiệm vụ tháng 8, ngày 14/8/2019 Đảng ủy xã Hòa Mạc, huyện Văn Bàn tổ chức Hội nghị tuyên vận tháng 8 với sự tham dự của gần 50 đại biểu là thành viên Ban tuyên vận, thành viên các tổ tuyên vận, cán bộ, công chức, các tổ chức xã hội và đơn vị sự nghiệp trên địa bàn xã.
Sa Pa cử cán bộ dự và đánh giá công tác tuyên vận tại 18 xã, thị trấn trong toàn huyện
Nhằm bảo đảm tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tuyên vận đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, từng bước khắc phục những hạn chế đang tồn tại, trong tháng 7 năm 2019 Huyện ủy Sa Pa đẩy mạnh chỉ đạo và cử cán bộ dự hội nghị và đánh giá công tác tuyên vận tại 100% xã, thị trấn trong toàn huyện.
Kết quả nổi bật công tác tuyên vận tháng 6 trên địa bàn huyện Si Ma Cai
Với việc tiếp tục đổi mới, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, trong tháng 6 năm 2019 công tác tuyên vận trên địa bàn huyện được thực hiện nghiêm túc, đạt kết quả nổi bật.Nâng cao tinh thần, chất lượng tham mưu của các cơ quan, đơn vị trong huyện.Huyện ủy tiếp tục phân công và cử 13 lượt cán bộ, lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể huyện dự, chỉ đạo và kiểm tra hội nghị tuyên vận tháng 6/2019 tại 13/13 xã theo Quy chế phối hợp. Trong quá trình dự và chỉ đạo, đánh giá những việc xã làm tốt và còn hạn chế kịp thời giải quyết những vướng mắc ngay tại cơ sở. Sau hội nghị, các cá nhân được cử đi dự và các cơ quan phối hợp tổng hợp báo cáo đánh giá tình hình tổ chức hội nghị về Huyện ủy.
Đăng nhập
Hôm nay : 128
Tháng 10 : 9.705
Năm 2019 : 179.745