Tỉnh Ủy Lào Cai
Nâng cao tính chuyên nghiệp của cán bộ tuyên giáo các cấp
Cách đây 84 năm, ngày 1/8/1930, Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đã xuất bản tài liệu mang tên “Ngày Quốc tế đỏ” để tuyên truyền, kêu gọi quần chúng đứng lên chống chiến tranh đế quốc, giải phóng dân tộc, bảo vệ hoà bình.
Đăng nhập
Hôm nay : 629
Tháng 02 : 9.971
Năm 2020 : 21.552