Tỉnh Ủy Lào Cai
Làng Giàng đẩy mạnh công tác dân vận để thực hiện các tiêu chí
Thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, công tác dân vận ở xã Làng Giàng (Văn Bàn) luôn được thực hiện tích cực, nhất là ở các xã vùng cao, vùng dân trí thấp, đã góp phần phát huy nội lực và quyền làm chủ của nhân dân, tạo điều kiện để nhân dân tham gia vào công việc của địa phương và xã hội. Khi nhân dân hiểu đúng, sẽ tạo được sự tự giác trong việc thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.
Hiệu quả từ công tác dân vận ở Lào Cai
Sau 3 năm triển khai Đề án “Nâng cao năng lực, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công tác vận động quần chúng giai đoạn 2011 - 2015” ở Lào Cai, đến nay, công tác dân vận trên địa bàn đã có những cách làm hay, sáng tạo, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác dân vận trong thời kỳ mới.
Đăng nhập
Hôm nay : 668
Tháng 02 : 10.010
Năm 2020 : 21.591