Tỉnh Ủy Lào Cai
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XIII

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai khoá XIII, nhiệm kỳ 2005-2010 tiến hành từ ngày 18 đến ngày 21 tháng 12 năm 2005 tại thành phố Lào Cai, Đại hội đã thông qua những chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2006 – 2010, như sau:

 

1. Về phát triển kinh tế

 

1.1. Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân hàng năm 13%; trong đó: Nông lâm nghiệp tăng 6,2%, Công nghiệp- xây dựng tăng 20,6% và thương mại, du lịch, dịch vụ tăng 12,1%;

 

1.2. GDP bình quân đầu người vào năm 2010 đạt 10,43 triệu đồng

 

1.3. Cơ cấu kinh tế: Nông lâm nghiệp - Công nghiệp, xây dựng - Thương mại, du lịch, dịch vụ;

 

- Tỷ trọng các ngành kinh tế trong GDP: Nông lâm nghiệp 27,9%, Công nghiệp, xây dựng 34,1% và thương mại, du lịch, dịch vụ 38%;

 

1.4. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 1.200 tỷ đồng; bình quân hàng năm tăng 15%, trong đó thu nội địa tăng hàng năm trên 19,5%

 

2. Về văn hoá – xã hội

 

2.1. Hoàn thành phổ cập giáo dục Trung học cơ sở vào năm 2007

 

2.2. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 1,4%. Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ: 95%. Tỷ lệ xã, phường, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế: 60%. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng còn 26%;

 

2.3. Giải quyết việc làm: Tạo việc làm và giải quyết việc làm mới cho 47.500 lao động, trung bình mỗi năm cho 9.500 lao động. Đến năm 2010, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 35% – 36%, trong đó, lao động được đào tạo nghề 24% - 25%.

 

2.4. Xoá đói, giảm nghèo: Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ đói, nghèo từ 43,01% xuống còn 20%; bình quân hàng năm giảm 4,6%.

 

2.5. Tỷ lệ hộ dân được nghe đài tiếng nói Việt Nam: 95%; tỷ lệ hộ dân được xem truyền hình Việt Nam: 90%.

 

2.6. Tỷ lệ thôn, bản đạt tiêu chuẩn văn hoá: 45%. Tỷ lệ tổ dân phố đạt tiêu chuẩn văn hoá: 75%. Tỷ lệ cơ quan, trường học đạt tiêu chuẩn văn hoá đạt 90%. Tỷ lệ gia đình đạt tiêu chuẩn Gia dình văn hoá đạt 80%.

 

3. Về Môi trường:

 

3.1. Tỷ lệ che phủ rừng: 48%;

 

3.2. Phấn đấu đến năm 2010: Cơ bản dân cư đô thị được sử dụng nước sạch; 75% dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh; 100% khu Công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung, quan tâm đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung tại các khu đô thị; trên 70% chất thải rắn được thu gom, xử lý; chất thải y tế cơ bản được xử lý.

 

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XIII kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, sỹ quan, chiến sỹ các lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh nêu cao truyền thống đoàn kết, thống nhất, phát huy thành tựu đã đạt được với ý chí tự lực, tự cường, tranh thủ lợi thế, nắm bắt thời cơ, khắc phục khó khăn và vượt qua thách thức, khai thác mọi nguồn lực, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa, phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu Đại hội đã đề ra, vì mục tiêu dân giầu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; phấn đấu sớm đưa Lào Cai ra khỏi diện tỉnh nghèo.


Nguồn: laocai.org.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Đăng nhập
Hôm nay : 229
Tháng 07 : 4.799
Năm 2019 : 141.621