Ủy ban Kiểm tra Trung ương giao ban công tác kiểm tra, giám sát 9 tháng năm 2022
LCĐT - Sáng 12/10, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc giao ban công tác kiểm tra, giám sát 9 tháng, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022.

Hội nghị được kết nối với 69 điểm cầu trên toàn quốc.

Các đồng chí: Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm Tra Trung ương; Trần Văn Rón, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Trần Đức Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đồng chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Lào Cai.

Dự hội nghị tại điểm cầu Lào Cai có các đồng chí: Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; đại diện ủy ban kiểm tra các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

Theo báo cáo, 9 tháng năm 2022, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương, UBKT các địa phương, đơn vị đã thực hiện toàn diện các nhiệm vụ với hiệu quả được nâng lên rõ rệt. Nổi bật nhất là việc chủ động, quyết liệt thực hiện kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với các tổ chức đảng, đảng viên có liên quan đến các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo. UBKT Trung ương, UBKT các tỉnh ủy, thành ủy đã kiểm tra, xử lý các tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm trong phòng, chống dịch Covid-19.

Trong 9 tháng, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 38.857 tổ chức đảng và 189.293 đảng viên (tăng 27,9% tổ chức, 40,96% đảng viên so với cùng kỳ năm 2021), có 42.333 đảng viên là cấp ủy viên các cấp (chiếm 22,36% tổng số đảng viên được kiểm tra); cấp ủy các địa phương đã kiểm tra 33.824 tổ chức đảng. Qua kiểm tra, kết luận có 546 tổ chức đảng và 649 đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Nội dung kiểm tra chủ yếu về lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Về công tác thi hành kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên: Cấp ủy các cấp và chi bộ đã thi hành kỷ luật 231 tổ chức đảng; thi hành kỷ luật 8.926 đảng viên (có 1.713 cấp ủy viên). UBKT các cấp đã thi hành kỷ luật 72 tổ chức đảng và 4.179 đảng viên (có 1.209 cấp ủy viên). Nội dung kiểm tra chủ yếu về thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc, thực hiện công tác cán bộ; vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai, khoáng sản, tài chính, tài sản…

Công tác phối hợp giữa UBKT các cấp đối với các cơ quan liên quan trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đảm bảo chặt chẽ, đồng bộ, kịp thời, đúng nguyên tắc, đúng trách nhiệm, phù hợp với điều kiện thực tế và chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ 3 tháng cuối năm, cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp tiếp tục chủ động, tích cực và quyết liệt hơn trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật. Khẩn trương chỉ đạo khắc phục những vi phạm, khuyết điểm đã được UBKT Trung ương kết luận; sớm hoàn thành việc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng, đảng viên có liên quan đến vi phạm trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 đúng theo chỉ đạo của UBKT Trung ương. Thực hiện nghiêm, kịp thời, hiệu quả chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tăng cường sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát của UBKT các cấp đối với cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT cấp dưới, tạo chuyển biến rõ nét trong toàn ngành. UBKT Trung ương và UBKT các cấp chủ động thực hiện công tác quy hoạch, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp.

Kết luận hội nghị, Chủ nhiệm UBKT Trung ương Trần Cẩm Tú ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng 9 tháng năm 2022 của UBKT các cấp.

Về nhiệm vụ 3 tháng cuối năm, đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp, nhất là người đứng đầu quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát của địa phương, đơn vị mình. Phổ biến, quán triệt đầy đủ các quy định, quy chế, hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và UBKT Trung ương về kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng.

Tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư xây dựng, hoàn thiện thể chế về công tác kiểm tra, giám sát bảo đảm khoa học, chặt chẽ, đồng bộ, phù hợp với thực tiễn. Thống nhất tập trung xây dựng, trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành quy định về bảo vệ người tố cáo; quy định về xin lỗi và bồi thường quyền lợi đối với đảng viên do kỷ luật oan; quy trình kiểm tra, giám sát, giải quyết tố cáo, khiếu nại, thi hành kỷ luật của cấp ủy đối với tổ chức đảng, đảng viên; quy định về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng.

Cùng với đó, cần tập trung kiểm tra, kịp xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm trong các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi và chỉ đạo.

Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp chủ động kiện toàn tổ chức, bộ máy UBKT theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; bố trí đủ số cán bộ còn thiếu và đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp có phẩm chất đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, có tinh thần, trách nhiệm cao, kỹ năng nghiệp vụ tốt, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao...

Kiều Thu - Báo Lào Cai
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 1,428
  • Trong tuần: 10,237
  • Tất cả: 1,221,294
Đăng nhập

© Văn phòng Tỉnh ủy Lào Cai

Địa chỉ: Trụ sở khối 1 - phường Nam Cường - Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Điện thoại: 0214.3840.044 Fax: 0214.3840.053

Email: contact-tinhuy@laocai.gov.vn