Lào Cai quan tâm xây dựng và phát triển đội ngũ doanh nhân
LCĐT - Sáng 18/8, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương xây dựng Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 09 ngày 9/12/2011 của Bộ Chính trị khóa XI về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế đã có buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai nhằm khảo sát đánh giá việc thực hiện Nghị quyết 09.

Tham gia đoàn công tác có các đồng chí: Phạm Tấn Công, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo; Đỗ Ngọc An, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo.

Làm việc với đoàn có các đồng chí: Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Giàng Seo Vần, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh.

Đồng chí Trịnh Xuân Trường, Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo với đoàn công tác về tình hình thực Nghị quyết số 09 trên địa bàn tỉnh.

Báo cáo với Đoàn công tác, đồng chí Trịnh Xuân Trường, Chủ tịch UBND cho biết: Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 09, nhận thức của hệ thống chính trị về vai trò của đội ngũ doanh nhân có chuyển biến tích cực, rõ rệt. Các cấp ủy đảng, chính quyền thường xuyên quan tâm đến sự phát triển của doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân, hướng hoạt động của doanh nghiệp, doanh nhân vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Sau khi triển khai thực hiện sâu, rộng Nghị quyết số 09, đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp trong tỉnh không ngừng lớn mạnh, tăng nhanh cả về số lượng và chất lượng, đóng góp vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tính đến hết năm 2021, tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh ước 3.391 doanh nghiệp. Quy mô của các doanh nghiệp trên địa bàn được mở rộng. Đóng góp của khu vực doanh nhân, doanh nghiệp chiếm tỷ trọng trung bình khoảng 28% - 30% GRDP của tỉnh, là khu vực chiếm tỷ trọng lớn nhất trong 3 khu vực ngoài nhà nước (tư nhân, tập thể, cá thể). Đóng góp trong tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội của khu vực kinh tế tư nhân tiếp tục tăng về tỷ trọng, từ 15,8% năm 2011 lên 42,7% năm 2019 (năm 2020, năm 2021 giảmg còn 19,93% do ảnh hưởng của dịch Covid-19). Số lao động làm việc trong các doanh nghiệp đang hoạt động tăng từ 42.260 lao động (năm 2011) lên gần 80.000 lao động (năm 2020), bình quân tăng 9%/năm và giảm còn hơn 70.000 lao động (năm 2021) do ảnh hưởng của dịch Covid-19… góp phần giải quyết việc làm cho người lao động và giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo trên địa bàn tỉnh.

Các tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp đã phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người lao động chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kịp thời nắm tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị của người lao động đối với người đứng đầu doanh nghiệp và tổ chức đảng cấp trên, qua đó góp phần bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của đội ngũ công nhân, người lao động.

Đội ngũ doanh nhân quản lý, điều hành doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tăng từ 2.051 người (năm 2012) lên 4.792 người (năm 2021), bình quân tăng 13,5%/năm. Chất lượng đội ngũ doanh nhân ngày càng được nâng lên, có đủ trình độ, năng lực quản lý, điều hành doanh nghiệp; năng động, sáng tạo, hiệu quả trong điều hành sản xuất, kinh doanh...

Đồng chí Hoàng Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Hoàng Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Tỉnh Lào Cai luôn xác định xây dựng đội ngũ doanh nhân vững mạnh là yếu tố quan trọng tạo bước đột phá của tỉnh. Bên cạnh việc tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, tỉnh Lào Cai luôn chú trọng công tác xây dựng, phát triển tổ chức đảng và đảng viên trong doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước. Với phương châm “ở đâu có công nhân, ở đó có tổ chức đảng”, tỉnh đã đề ra nhiều giải pháp cụ thể, có tính đột phá để đẩy nhanh tiến độ phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong các doanh nghiệp.

Đồng chí Đỗ Ngọc An, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo đề nghị Lào Cai tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ doanh nhân.

Tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn công tác đề nghị tỉnh Lào Cai làm rõ hơn kế hoạch thực hiện nghị quyết, vai trò của doanh nhân trong phát triển doanh nghiệp, sự gia tăng về số lượng, chất lượng doanh nghiệp ra sao, đóng góp vào kinh tế - xã hội địa phương thế nào...

Đồng chí Phạm Tấn Công, Chủ tịch VCCI, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo phát biểu tại buổi làm việc.

Thay mặt Đoàn Công tác, đồng chí Phạm Tấn Công, Chủ tịch VCCI, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương xây dựng Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 09 đánh giá cao tỉnh Lào Cai trong việc quan tâm xây dựng và phát triển đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp.

Đồng chí Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo đề nghị tỉnh Lào Cai tiếp tục đồng hành, lắng nghe, chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp; cụ thể hóa chương trình, nghị quyết của Trung ương để ban hành các kế hoạch, chương trình cụ thể xây dựng đội ngũ doanh nhân Lào Cai lớn mạnh, có tinh thần dân tộc, giác ngộ chính trị, văn hóa kinh doanh, trách nhiệm xã hội cao; tuân thủ pháp luật; có đủ năng lực, trình độ để lãnh đạo, quản lý các doanh nghiệp hoạt động có chất lượng, hiệu quả, áp dụng khoa học - kỹ thuật và thực hiện chuyển đổi số, sức cạnh tranh cao, liên kết chặt chẽ, tham gia tích cực vào mạng sản xuất, chuỗi giá trị trong nước và toàn cầu.

Mạnh Dũng - Báo Lào Cai
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 1,439
  • Trong tuần: 10,248
  • Tất cả: 1,221,305
Đăng nhập

© Văn phòng Tỉnh ủy Lào Cai

Địa chỉ: Trụ sở khối 1 - phường Nam Cường - Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Điện thoại: 0214.3840.044 Fax: 0214.3840.053

Email: contact-tinhuy@laocai.gov.vn