Đoàn công tác Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI
LCĐT - Sáng 11/8, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, Đoàn công tác Trung ương do Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhằm khảo sát tình hình, phục vụ việc triển khai Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Quang cảnh buổi làm việc.

Đồng chủ trì buổi làm việc với Trưởng đoàn công tác Trung ương có đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Thượng tướng Trần Việt Khoa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Quốc phòng.

Dự buổi làm việc có đồng chí Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Đồng chí Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo tình hình với Đoàn công tác.

Ngày 25/10/2021, Bộ Chính trị ban hành Quyết định số 40 - QĐ/TW thành lập Ban Chỉ đạo “Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” nhằm kiểm điểm, đánh giá toàn diện tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết trong 10 năm qua. Bộ Chính trị cũng yêu cầu đánh giá ưu điểm, kết quả nổi bật, những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong triển khai thực hiện; nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc đến năm 2035 và những năm tiếp theo.

Các đại biểu Đoàn công tác Trung ương.

Trung ương cũng chỉ rõ yêu cầu việc chuẩn bị và xây dựng Đề án tổng kết Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI cần tiến hành nghiêm túc, thực chất, thiết thực và đúng tiến độ.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự hội nghị.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận các vấn đề về tư duy nhận thức, lý luận của Đảng về bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới, với các nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 8, đó là: Giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý của Nhà nước đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; phát huy cao nhất sức mạnh tổng hợp của đất nước, nhất là vai trò của nhân dân đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc; giữ nước phải giữ từ thời bình; kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, tranh thủ sự ủng hộ của bạn bè quốc tế.

Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi làm việc.

Các đại biểu cũng nhấn mạnh nội dung xây dựng lực lượng vũ trang thực sự là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và của nhân dân, làm nòng cốt cho toàn dân trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc... 

Cao Cường - Báo Lào Cai
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 1,292
  • Trong tuần: 10,101
  • Tất cả: 1,221,158
Đăng nhập

© Văn phòng Tỉnh ủy Lào Cai

Địa chỉ: Trụ sở khối 1 - phường Nam Cường - Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Điện thoại: 0214.3840.044 Fax: 0214.3840.053

Email: contact-tinhuy@laocai.gov.vn