Tỉnh Ủy Lào Cai
Họp Ban Chỉ đạo phát triển BHYT toàn dân tỉnh, giai đoạn 2017 - 2020
CTTĐT - Sáng nay (12/6), Ban chỉ đạo phát triển bảo hiểm y tế (BHYT) toàn dân giai đoạn 2017 – 2020 họp thông qua Quyết định kiện toàn và thông báo phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo; báo cáo tình hình thực hiện chỉ tiêu bao phủ BHYT trên địa bàn tỉnh, một số vấn đề BHYT học sinh, sinh viên và thống nhất một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý quỹ khám chữa bệnh BHYT, tin học hóa giám định BHYT. 
Nhớ lời Di chúc với nhiệm vụ xây dựng Đảng
Đảng muốn mạnh phải dựa vào dân; đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng.
Đăng nhập
Hôm nay : 631
Tháng 02 : 9.973
Năm 2020 : 21.554