Tỉnh Ủy Lào Cai
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

Tỉnh ủy Lào Cai gặp mặt lãnh đạo các cơ quan văn hóa, văn học, nghệ thuật và đội ngũ văn nghệ sĩ, nghệ nhân nhân dịp xuân Kỷ Hợi 2019

Nhân dịp chào đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, ngày 25/01/2019 Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai tổ chức chương trình gặp mặt với lãnh đạo các cơ quan báo chí và đội ngũ nhà báo. Thừa ủy quyền của Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Đỗ Trường Sơn - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì chương trình gặp mặt. Tham dự chương trình có đại diện lãnh đạo các các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh. Chương trình có sự tham dự của trên 200 đại biểu là văn nghệ sĩ thuộc hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh; các nghệ nhân dân gian, nghệ nhân ưu tú tỉnh Lào Cai.

Đồng chí Đỗ Trường Sơn - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thay mặt lãnh đạo tỉnh thông tin nhanh tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại tỉnh Lào Cai năm 2018; phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Theo đó năm 2018 tỉnh Lào Cai đã vượt qua nhiều khó khăn và đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2018 đạt 10,23% là năm có mức tăng trưởng cao nhất từ đầu nhiệm kỳ đến nay (đứng thứ 3/14 trong các tỉnh Trung du miền núi phía Bắc). Tổng thu ngân sách Nhà nước ước đạt 8.368 tỷ đồng, bằng 102,6% KH, tăng 6,3% so với năm 2017, đạt 88,9% so với mục tiêu ĐH. Sau 03 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, đã có 70% chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đã đạt và vượt mục tiêu đã đề ra, trong đó 7/25 chỉ tiêu vượt trên 100%; 11/25 chỉ tiêu đạt trên 90%; 4/25 đạt trên 80%; 01/25 chỉ tiêu đạt trên 70%; 02/25 chỉ tiêu đạt trên 63% (các chỉ tiêu thực hiện theo tiến độ và sẽ hoàn thành mục tiêu Nghị quyết). Năm 2018 giảm được gần 4.800 hộ, đứng thứ 2 toàn quốc sau tỉnh Hà Giang. Có 9 xã hoàn thành mục tiêu về đích trong xây dựng nông thôn mới, làm mới được gần 1.000km đường giao thông nông thôn. Công tác đối ngoại của tỉnh được thực hiện đa dạng, hiệu quả với 5 cuộc làm việc với Thủ tướng Chính phủ, ký kết chương trình phối hợp với 10 tỉnh, thành phố. Động lực và niềm tin của người dân đối với sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền tiếp tục được củng cố, tăng cường. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt được nhiều kết quả nổi bật, toàn tỉnh kết nạp mới được trên 2.688 đảng viên, đạt trên 112% kế hoạch năm. Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị tiếp tục được thực hiện nghiêm túc, nổi bật là đã ban hành Quy định số 28-QĐ/TU, ngày 26/3/2018 của Tỉnh ủy về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Năm 2018 có 41.200 cán bộ, đảng viên đăng ký nêu gương và xây dựng kế hoạch khắc phục, sửa chữa khuyết điểm sau kiểm điểm năm 2017, trong đó có 14.400 cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu cấp ủy các cấp.

Tại buổi gặp mặt, đại diện các cơ quan văn hóa, văn học nghệ thuật và đội ngũ văn nghệ sĩ, nghệ nhân tỉnh Lào Cai đã phát biểu nhiều ý kiến bày tỏ sự cảm động trước sự quan tâm chỉ đạo, định hướng hoạt động cũng như tạo điều kiện của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Một số ý kiến cũng mong muốn năm mới 2019 tiếp tục nhận được sự quan tâm sát sao, thường xuyên hơn nữa của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các sở, ngành của tỉnh, trong đó quan tâm đến việc nghiên cứu hỗ trợ chế độ hỗ trợ hoạt động triển lãm mĩ thuật tại các địa phương trong tỉnh; hỗ trợ trang thiết bị cũng như nhà văn hóa cơ sở phục vụ tổ chức các hoạt động văn hóa, văn học, nghệ thuật; tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh nghiên cứu, bảo tồn ngôn ngữ, chữ viết của các dân tộc, nhất là người Mông ở Lào Cai.

Phát biểu kết luận hội nghị gặp mặt, đồng chí Đỗ Trường Sơn - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương những kết quả nổi bật mà hoạt động văn hóa, văn học nghệ thuật đã đạt được năm 2018. Cùng với các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh, năm 2018 hoạt động của các cơ quan văn hóa, văn học, nghệ thuật, đội ngũ văn nghệ sĩ, nghệ nhân dân gian, nghệ nhân ưu tú của tỉnh đã đóng góp tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng của tỉnh. Thông qua hoạt động văn học, nghệ thuật, nhất là đội ngũ văn nghệ sĩ, nghệ nhân dân gian, nghệ nhân ưu tú đã góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho các tầng lớp nhân dân, góp phần quan trọng bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai. Các nghệ nhân ưu tú, nghệ nhân dân gian đã tích cực tham gia các lớp tập huấn trao truyền di sản văn hóa về nông nghiệp, chăm sóc sức khỏe, lễ hội, ẩm thực trực tiếp tại cộng đồng; đóng góp nhiều công sức thành lập Câu lạc bộ bảo tồn văn hóa, nghệ thuật dân gian các dân tộc thiểu số của tỉnh. Điểm nổi bật trong hoạt động văn học, nghệ thuật năm 2018 là đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị về “tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới” gắn với bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về văn học, nghệ thuật cho đội ngũ cán bộ, văn nghệ sĩ toàn tỉnh với nhiều nội dung bảo đảm chất lượng, kịp thời, được đánh giá cao. Tham mưu tổ chức thành công Triển lãm Mỹ thuật khu vực III (Tây Bắc – Việt Bắc) lần thứ 23 tại Lào Cai với sự tham dự của gần 600 đại biểu, 205 tác phẩm của 189 tác giả đến từ 15 tỉnh khu vực Tây Bắc – Việt Bắc. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung Quy định về giải thưởng Văn học Nghệ thuật, Giải thưởng Báo chí Lào Cai bảo đảm tính khả thi, sát thực tiễn.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xin tiếp thu những kiến nghị, đề xuất của các đại biểu, sẽ báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh nghiên cứu chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2019, phát huy hơn nữa vai trò quan trọng của mình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển của tỉnh đồng chí Đỗ Trường Sơn đề nghị các cơ quan văn hóa, văn học, nghệ thuật, đội ngũ văn nghệ sĩ, nghệ nhân dân gian, nghệ nhân ưu tú cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ, trọng tâm đó là:

Thứ nhất, tiếp tục quán triệt, triển khai nội dung Nghị quyết 23 và các kết luận sau tổng kết 10 năm thực hiện gắn với Nghị quyết số 33-NQ/TW về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” cũng như các chương trình, kế hoạch thực hiện của Tỉnh ủy Lào Cai trong toàn bộ hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ đảng, chính quyền, sự phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật. Tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai thực hiện các đề án trọng tâm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV về lĩnh vực văn hóa, văn học, nghệ thuật, trọng tâm là Đề án số 8 về phát triển văn hóa, thể thao và Đề án số 17-ĐA/TU về tiếp tục đổi mới công tác tư tưởng chính trị, tuyên truyền vận động.

Thứ hai, xây dựng và phát triển đội ngũ văn nghệ sĩ vững mạnh theo hướng toàn diện cả về số lượng và chất lượng, đa dạng về loại hình sáng tạo. Coi trọng việc phát hiện, bồi dưỡng lực lượng sáng tác trẻ, người dân tộc thiểu số, là nguồn nhân lực kế thừa cho những năm tiếp theo. Tiếp tục củng cố, đổi mới hoạt động của Hội Văn học Nghệ thuật, cải tiến phương pháp tập hợp hội viên, làm tốt vai trò là trung tâm đoàn kết, phát huy tính chủ động sáng tạo của các chi hội và đội ngũ văn nghệ sĩ. Tiếp tục rà soát, nghiên cứu xây dựng và thực hiện các cơ chế, chính sách đặc thù về văn học, nghệ thuật theo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy, thực hiện tăng số lượng in và địa chỉ phát hành Tạp chí Phansipăng ngay từ đầu năm 2019 theo chỉ đạo.

Thứ ba, nâng cao nhận thức, vai trò, vị trí của đội ngũ văn nghệ sĩ trước yêu cầu đổi mới, phát triển văn học, nghệ thuật. Phát huy vai trò của đội ngũ nghệ nhân dân gian, nghệ nhân ưu tú trong việc xây dựng và phát triển văn nghệ quần chúng, khuyến khích quần chúng tham gia sáng tác, bảo tồn, khai thác và phát huy các giá trị văn hoá, văn nghệ truyền thống. Coi trọng chất lượng và tính chuyên nghiệp trong công tác xuất bản các ấn phẩm văn học, nghệ thuật đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của công chúng thưởng thức. Làm tốt hơn nữa công tác lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật, đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa. 

Thứ tư, cùng với việc quan tâm xây dựng các gương điển hình tiên tiến, tuyên dương, khen thưởng, động viên khuyến khích kịp thời, các cơ quan chuyên môn tiếp tục rà soát, lập hồ sơ và trình cấp có thẩm quyền công nhận các danh hiệu đối với đội ngũ văn nghệ sĩ, nghệ nhân tỉnh Lào Cai nhằm bảo đảm quyền lợi cũng như kịp thời tôn vinh những cống hiến của văn nghệ sĩ, nghệ nhân trong sự nghiệp phát triển văn học, nghệ thuật, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, phục vụ sự phát triển bền vững của Lào Cai./.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Đăng nhập
Hôm nay : 84
Tháng 08 : 7.262
Năm 2019 : 152.952