Tỉnh Ủy Lào Cai
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

Tỉnh ủy Lào Cai công bố thành lập Đảng bộ Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh

Sáng 30/7/2019, Tỉnh ủy Lào Cai đã tổ chức Lễ công bố Quyết định hợp nhất Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh và Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh thành Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh.

Dự Lễ công bố có các đồng chí: Nguyễn Văn Vịnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hà Thị Nga, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đặng Xuân Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, tỉnh; lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh; lãnh đạo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; lãnh đạo, đại diện các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh.

 

Các đại biểu dự lễ công bố.

Tại lễ công bố, đồng chí Đặng Phi Vân - Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố: (1) Quyết định số 1255-QĐ/TU ngày 08/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc hợp nhất Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh và Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh thành Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh trực thuộc Đảng bộ tỉnh Lào Cai, theo quyết định Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh có tư cách pháp nhân, có con dấu, có trụ sở và được mở tài khoản giao dịch theo quy định của pháp luật; Trụ sở làm việc đặt tại Khối 3, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. (2) Quyết định 1261-QĐ/TU ngày 15/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh, nhiệm kỳ 2015 – 2020 gồm 30 đồng chí; đồng chí Nguyễn Văn Phúc - Tỉnh ủy viên giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh; các đồng chí Nguyễn Văn Đức, Nguyễn Chí Tuệ, Nguyễn Hồng Đức giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh, nhiệm kỳ 2015-2020.

 

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Vịnh trao Quyết định cho Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh.

Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Văn Vịnh - Bí thư Tỉnh ủy nêu rõ: Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Lào Cai được thành lập năm 1959, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh được thành lập năm 2005. Đây là 2 đảng bộ thuộc mô hình đặc thù; có phương thức lãnh đạo, chức năng, nhiệm vụ, có nhiều điểm tương đồng. Cơ cấu tổ chức bộ máy của 2 Đảng bộ cơ bản giống nhau. Mô hình Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh thực tế đã hoạt động từ khi tái lập tỉnh, nên các cấp ủy đã có kinh nghiệm trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ. Việc sắp xếp tổ chức, bộ máy, biên chế, tổ chức đảng trong một số cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị kinh tế thuộc hai đảng bộ như hiện trạng thời gian qua chưa gắn kết được sự lãnh đạo của Đảng với quản lý của chính quyền địa phương, chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu tinh gọn, tổ chức bộ máy, còn có những chồng chéo. Thực hiện Nghị quyết số 18 ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Kết luận số 34 ngày 07/8/2018 của Bộ Chính trị “về thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết số 18 ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương”, thời gian qua Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chủ trương xây dựng Đề án hợp nhất hai Đảng bộ và nhận được sự đồng thuận rất cao của cán bộ, đảng viên và các cấp, các ngành, nhất là cán bộ, đảng viên và các tổ chức cơ sở đảng thuộc hai Đảng bộ Khối, đặc biệt là các đồng chí Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành 2 Đảng bộ. Đây là một quyết định phù hợp với các chủ trương, nghị quyết của Trung ương và yêu cầu thực tế của tỉnh về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Việc hợp nhất sẽ thống nhất được các đầu mối, thực hiện công việc nhanh gọn, hiệu quả hơn; đồng thời, tăng cường công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan, doanh nghiệp. Đây là một niềm vinh dự, tự hào, cũng là một trọng trách rất quan trọng, nặng nề của Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh sau khi thành lập.

Đồng chí Nguyễn Văn Vịnh - Bí thư Tỉnh ủy cũng chỉ rõ Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh là một Đảng bộ lớn, có vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng, nhiều đồng chí là cán bộ lãnh đạo, quản lý, chủ chốt của tỉnh, lãnh đạo tổ chức đảng tại các doanh nghiệp lớn có sức ảnh hưởng, lan toả rất lớn trong toàn hệ thống chính trị, nền kinh tế của tỉnh. Để thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, trong thời gian tới Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai đề nghị Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh: Phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất, làm tốt công tác tư tưởng, chính trị, tuyên truyền, động viên lãnh đạo cán bộ, đảng viên, các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc thông suốt về mặt tư tưởng, yên tâm công tác, thực hiện tốt các công việc có liên quan đến việc hợp nhất. Sớm hoàn thành việc bàn giao, tiếp nhận các tổ chức cơ sở đảng; khẩn trương sắp xếp, tổ chức lại tổ chức bộ máy theo Đề án đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua để bắt tay ngay vào hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ mới trên cơ sở kế thừa mọi hoạt động của Đảng ủy trước đây để làm tiền đề cho hoạt động thời gian tới; xử lý ngay những việc có tính chất thủ tục hành chính, điều chỉnh phân công bổ sung công việc trong Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy; triển khai các giải pháp thúc đẩy để hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch trong năm và hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ của cả 2 đảng bộ trước khi hợp nhất. Rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ, tập trung làm tốt công tác chỉ đạo và chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh, các cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện đầy đủ quy trình, thủ tục hợp nhất, chuyển giao về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức đảng, đảng viên, tổ chức bộ máy, biên chế công chức, viên chức, người lao động, tài chính, tài sản của hai Đảng ủy theo quy định; tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với một số đồng chí cán bộ lãnh đạo của 2 Đảng ủy nghỉ chế độ và không tiếp tục giữ cương vị lãnh đạo ở vị trí tương đương khi hợp nhất. Các huyện ủy, thành ủy sớm tiếp nhận, ổn định tổ chức, hoạt động các tổ chức đảng, đảng viên từ Đảng bộ Khối doanh nghiệp theo quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Vịnh - Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại Lễ công bố.

Đồng chí Nguyễn Văn Phúc thay mặt Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh phát biểu nhận nhiệm vụ, quyết tâm đoàn kết, sáng tạo, xây dựng Đảng bộ Khối Cơ quan – Doanh nghiệp trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Đồng chí Nguyễn Văn Phúc – Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh phát biểu nhận nhiệm vụ

Tại Lễ công bố, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua Quyết định 1260-QĐ/TU ngày 11/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chuyển giao các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, trong đó: (1). Chuyển 31 tổ chức cơ sở đảng và 1.447 đảng viên trực thuộc Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh (cũ) về trực thuộc Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh. (2). Chuyển 62 tổ chức cơ sở đảng và 3.556 đảng viên trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh (cũ) về trực thuộc Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh. (3). Chuyển 42 tổ chức cơ sở đảng và 490 đảng viên trực thuộc Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh (cũ) về trực thuộc Đảng bộ thành phố Lào Cai. (4). Chuyển Chi bộ cơ sở Công ty cổ phần Thuỷ điện Mường Hum và 25 đảng viên từ trực thuộc Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh (cũ) về trực thuộc Đảng bộ huyện Bát Xát. (5). Chuyển Chi bộ cơ sở Công ty cổ phần MDF Bảo Yên và 06 đảng viên từ trực thuộc Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh (cũ) về trực thuộc Đảng bộ huyện Bảo Yên. Các tổ chức đảng đã tiến hành ký biên bản bàn giao tổ chức đảng, đảng viên tại lễ công bố theo quy định.

Các đơn vị ký bàn giao tổ chức đảng, đảng viên.

 


Tác giả: Đức Việt
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Đăng nhập
Hôm nay : 45
Tháng 12 : 6.633
Năm 2019 : 206.239