Tỉnh Ủy Lào Cai
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

Tỉnh ủy Lào Cai ban hành chỉ thị về lãnh đạo thực hiện thắng lợi Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Thực hiện Quyết định số 772/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai ban hành Chỉ thị số 42-CT/TU ngày 03/12/2018 về lãnh đạo thực hiện thắng lợi Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Chỉ thị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong toàn tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

- Các cấp ủy đảng, đảng đoàn tổ chức quán triệt đến chi bộ và đảng viên nhận thức rõ về mục đích, yêu cầu, ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019; xác định cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở là công tác quan trọng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, của tất cả các cấp, các ngành nên cần phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, hoàn thành đồng bộ ở tất cả các địa bàn điều tra.

- Lãnh đạo các cơ quan thông tin truyền thông tuyên truyền, giải thích, vận động cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, nội dung, phương pháp, đối tượng và quy trình điều tra của Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 để thực hiện thống nhất. Quan tâm đến công tác tư tưởng ở những địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, vùng có đông đồng bào theo tôn giáo, đồng bào dân tộc thiểu số, những địa bàn xung yếu về an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, đề phòng kẻ xấu lợi dụng, xuyên tạc mục tiêu của Tổng điều tra dân số và nhà ở.

- Lãnh đạo thực hiện tốt công tác chuẩn bị, tạo điều kiện cho công tác điều tra dân số và nhà ở tiến hành thuận lợi, chính xác. Ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông tiên tiến trong quá trình thu thập thông tin, xử lý, tổng hợp và phổ biến số liệu điều tra để kịp thời phục vụ sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của cả nước và địa phương; đồng thời phải chú ý vấn đề bảo mật thông tin, nhất là bảo mật thông tin cá nhân và những thông tin thuộc danh mục bí mật Nhà nước theo quy định của pháp luật nói chung và Luật Thống kê nói riêng.

- Về tổ chức thực hiện: Các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy, các tổ chức đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tổ chức nghiên cứu, quán triệt Chỉ thị tới cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh tuyên truyền trong nhân dân; có kế hoạch, chương trình hành động cụ thể thực hiện Chỉ thị này. Các cơ quan thông tin đại chúng ở địa phương tăng cường tuyên truyền, phổ biến, xây dựng các chuyên mục tuyên truyền sâu rộng, thiết thực, hiệu quả về mục đích, ý nghĩa, nội dung của cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở. Cục Thống kê tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, tổng kết và báo cáo kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 với Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

 

 

 


Tác giả: Xuân Quyết
Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Đăng nhập
Hôm nay : 707
Tháng 04 : 15.913
Năm 2019 : 104.189