Tỉnh Ủy Lào Cai
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

Tỉnh Lào Cai tích cực đổi mới nội dung tuyên truyền, đa dạng hoá các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật

Nhằm củng cố, nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên về vị trí, vai trò của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, Tỉnh ủy Lào Cai đã ban hành Chỉ thị số 10-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Thực hiện Chỉ thị của Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành kế hoạch và chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các trường cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề, các doanh nghiệp nhà nước của Trung ương và địa phương đóng trên địa bàn và đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận cấp tỉnh vào cuộc. Các huyện ủy, thành ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn đã cụ thể hóa các nội dung thành các chương trình hành động, chương trình, kế hoạch công tác trọng tâm hàng năm để triển khai thực hiện.

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được xác định "là một bộ phận của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, là nhiệm vụ của toàn bộ hệ thống chính trị" nhằm bảo đảm mọi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đều được phổ biến kịp thời, đầy đủ đến toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân; coi việc tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật là nhiệm vụ thường xuyên của mỗi đảng viên, cán bộ, công chức. Mỗi đảng viên, cán bộ, công chức phải hiểu đúng và đầy đủ các quy định của pháp luật thuộc lĩnh vực mình công tác, gương mẫu thực thi pháp luật, tích cực tham gia tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho mọi người ở nơi cư trú và các thành viên trong gia đình.

Công tác tuyên truyền pháp luật trong các đợt cao điểm như “Tháng an toàn giao thông”, “Tháng hành động vì trẻ em”, “Tháng hành động phòng, chống HIV/AIDS”...; tuyên truyền pháp theo chuyên đề như “Luật Biển Việt Nam”, “Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992”, “Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi”, “Hiến pháp năm 2013”, “Tuyên truyền về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021” luôn được các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh triển khai đạt hiệu quả cao với nội dung tuyên truyền bám sát định hướng chỉ đạo.

          Công tác giáo dục pháp luật trong hệ thống các trường phổ thông, chuyên nghiệp và dạy nghề được xác định là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của khối các trường trung học phổ thông và dạy nghề. Tỉnh thực hiện củng cố, kiện toàn đội ngũ giảng viên dạy các môn học pháp luật trong các trường cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề; giáo viên dạy môn Giáo dục công dân và cán bộ phụ trách công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại các trường học. Tổ chức tốt các hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật, truyền thông pháp luật cho học sinh, sinh viên các trường trên địa bàn tỉnh. Toàn tỉnh đã tổ chức tuyên truyền phổ biến cho 1.190 ngàn lượt người là cán bộ, giáo viên và học sinh các cấp học với 8.121 hội nghị; 2655 buổi tọa đàm, mít tinh;  196 buổi hoạt động ngoại khóa; sân khấu hóa 167 buổi; căng treo 593 băng zôn, khẩu hiệu, 1.222 panô, áp phích…

Việc phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng đặc thù cho người dân ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới; người lao động trong các doanh nghiệp; nạn nhân bạo lực gia đình; người khuyết tật; người đang chấp hành hình phạt tù, người đang bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc; người đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, người bị phạt tù được hưởng án treo... được các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị quan tâm triển khai theo hướng lồng ghép vào hoạt động chuyên môn của ngành, đơn vị, các cuộc họp thôn, phiên chợ và việc triển khai các đề án, tiểu đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật do cơ quan, đơn vị được giao chủ trì. Tỉnh tuyên truyền pháp luật cho trên 16.700 lượt người là cán bộ chủ chốt cấp xã, trưởng ban tuyên vận các xã, người có uy tín trong cộng đồng dân cư tại các xã, phường, thị trấn của 09 huyện, thành phố, học sinh, sinh viên cuối khóa của Trường Cao đẳng sư phạm Lào Cai; tổ chức 59 lớp tập huấn về công tác dân vận, quy chế dân chủ, công tác tôn giáo, tuyên truyền xây dựng nông thôn mới, tập huấn nghiệp vụ công tác vận động quần chúng; tổ chức 01 Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật cho 186 đại biểu là tuyên truyền viên pháp luật là người dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Si Ma Cai. Ngoài ra, các hoạt động tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật lồng ghép thông qua các cuộc họp thôn, phiên chợ và hệ thống truyền thanh cơ sở cũng được chú trọng triển khai thực hiện phù hợp với đặc điểm từng địa phương.

Về tuyên truyền cho người lao động trong các loại hình doanh nghiệp, được thực hiện thông qua hình thức lồng ghép vào các hoạt động chuyên môn của ngành, viết tin, bài đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng; in ấn, cấp phát sổ tay, áp phích, tài liệu có nội dung tuyên truyền các quy định của pháp luật có liên quan thiết thực đến người lao động, người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp. Đối với người đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, người bị phạt tù được hưởng án treo: đã tổ chức nhiều cuộc kiểm sát trực tiếp việc quản lý người đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, người bị phạt tù được hưởng án treo tại UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn các huyện, thành phố.

Về phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua hoạt động trợ giúp pháp lý miễn phí cho người nghèo và đối tượng chính sách, tỉnh Lào Cai đã tiếp nhận trên 15.100 yêu cầu trợ giúp pháp lý. Nội dung tập trung vào các lĩnh vực pháp luật như: dân sự; hình sự; hành chính; khiếu nại, tố cáo; đất đai; chế độ chính sách; lao động... Tỉnh đã thực hiện 2061 đợt trợ giúp pháp lý lưu động về địa bàn các thôn của các xã trong tỉnh, tiếp nhận và tư vấn pháp luật 6.165 trường hợp có vướng mắc về pháp luật và tổ chức 170 đợt truyền thông với gần 19 ngàn lượt người tham dự, tháo gỡ và giải đáp cho 903 trường hợp có vướng mắc về pháp luật.  

Việc triển khai “Ngày Pháp luật” hằng năm đều bám sát hướng dẫn của Bộ Tư pháp. Các ngành, các cấp tổ chức thông qua nhiều nội dung, hình thức; các hoạt động chủ yếu là lồng ghép như tuyên truyền các văn bản pháp luật mới được Quốc hội thông qua tại các kỳ họp; các quy định pháp luật khác có liên quan của các bộ, ngành và địa phương. Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã hưởng ứng tích cực với nhiều hình thức tuyên truyền phù hợp với đặc điểm tình hình của từng cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn toàn tỉnh; đã tổ chức được trên 23.700 buổi tuyên truyền, hội nghị, hội thảo, học tập, sinh hoạt, giao ban chuyên đề, lồng ghép tuyên truyền pháp luật theo đợt cho 1.869 ngàn lượt cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, hội viên, đoàn viên; phổ biến, tuyên truyền, phát sóng 1.059 giờ trên đài phát thanh các huyện, thành phố, loa truyền thanh công cộng ở các xã, phường, thị trấn.

Những kết quả trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đã góp phần tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của đại phương, nâng cao trình độ hiểu biết pháp luật, bảo vệ các quyền lợi hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.


Tác giả: Nhân Nghĩa
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Đăng nhập
Hôm nay : 69
Tháng 01 : 9.258
Năm 2020 : 9.258