Tỉnh Ủy Lào Cai
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

Tỉnh Lào Cai thực hiện có hiệu quả chính sách bảo hiểm xã hội

Thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, Tỉnh ủy Lào Cai đã chỉ đạo tổ chức các hội nghị triển khai, quán triệt đến các ủy, chính quyền, tổ chức đoàn thể, cán bộ, đảng viên; ban hành Chương trình hành động số 218-CTr/TU ngày 10/8/2018 về thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội để chỉ đạo, thực hiện.

Sau 01 năm triển khai thực hiện Nghị quyết cùng với sự vào cuộc của các cấp, các ngành việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh Lào Cai đạt nhiều kết quả quan trọng, đến tháng 6/2019, toàn tỉnh có 2.294 đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, tăng 116 đơn vị so với năm 2017, trong đó cơ quan hành chính, Đảng, đoàn thể là 846 đơn vị, giảm 09 đơn vị so với năm 2017; các doanh nghiệp nhà nước 55 đơn vị, giảm 08 đơn vị so với năm 2017; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 08 đơn vị, giảm 01 đơn vị so với năm 2017; doanh nghiệp ngoài quốc doanh 1.110 đơn vị, tăng 125 đơn vị so với năm 2017; đơn vị ngoài công lập 39 đơn vị; các hợp tác xã 28 đơn vị, tăng 07 đơn vị so với năm 2017; các xã, phường, thị trấn 164 đơn vị; hộ sản xuất kinh doanh cá thể, tổ hợp tác 43 đơn vị, tăng 01 đơn vị so với năm 2017.

Số người tham gia bảo hiểm xã hội tăng lên, toàn tỉnh có 61.045 người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, tăng 2.328 người so với năm 2017; có 2.589 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, tăng 1.259 người so với 2017; có 50.719 người tham gia bảo hiểm thất nghiệp, tăng 1.339 người so với năm 2017. Tổng số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện là 63.634 người, đạt tỷ lệ 14.7% số lao động tham gia hoạt động kinh tế, tăng 0.6% so với năm 2017. Tổng số thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019 là 1.635.369 triệu đồng, trong đó số thu bảo hiểm xã hội 1.336.074 triệu đồng, thu  bảo hiểm y tế 232.071 triệu đồng, thu  bảo hiểm thất nghiệp 87.224 triệu đồng. Tổng số tiền chi trả bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019 là 2.764.794 triệu đồng. Tỷ lệ giao dịch điện tử trong thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội đạt 85%; Chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia bảo hiểm xã hội được nâng cao. Hiện nay ngành bảo hiểm xã hội tỉnh đã triển khai hệ thống đa phương tiện giữa người dân, doanh nghiệp, cơ quan bảo hiểm xã hội để tra cứu thời gian tham gia bảo hiểm xã hội, tình trạng nộp và giải quyết hồ sơ,.. hỗ trợ giải quyết vướng mắc của người dân và doanh nghiệp về bảo hiểm xã hội, không để xảy ra đơn thư, khiếu nại liên quan đến thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội,  bảo hiểm y tế. 

Hiện tại, bộ máy bảo hiểm xã hội  địa phương gồm bảo hiểm xã hội  cấp tỉnh và bảo hiểm xã hội  cấp huyện được sắp xếp theo địa giới hành chính. Thực hiện theo Quyết định số 856/QĐ-TTg ngày 10/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của bảo hiểm xã hội Việt Nam theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tổ chức bộ máy của bảo hiểm xã hội  và cấp huyện được sắp xếp khi có hướng dẫn của bảo hiểm xã hội Việt Nam. Bố trí cán bộ phù hợp với yêu cầu của các lĩnh vực nghiệp vụ, 100% cán bộ thực hiện nghiệp vụ được trang bị máy tính, giải quyết nghiệp vụ bằng các phần mềm điện tử liên thông. Chất lượng dịch vụ cung ứng cho các tổ chức, cá nhân ngày một nâng cao, thực hiện tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính cho các tổ chức, cá nhân thông qua giao dịch điện tử, dịch vụ bưu chính không phải trả phí.

Ngành bảo hiểm xã hội  tập trung thực hiện tốt cải cách thủ tục hành chính, niêm yết công khai, đầy đủ các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan bảo hiểm xã hội  tại bộ phận một cửa của bảo hiểm xã hội  tỉnh, bảo hiểm xã hội  các huyện, thành phố và trên Website bảo hiểm xã hội  tỉnh. Hoàn thiện quy trình tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho các tổ chức, cá nhân thông qua ba hình thức: Trực tiếp tại bộ phận một cửa của cơ quan bảo hiểm xã hội, qua dịch vụ bưu chính công ích và giao dịch điện tử. Rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận cho người dân và doanh nghiệp trong giao dịch với cơ quan bảo hiểm xã hội. Năm 2019, bảo hiểm xã hội Việt Nam đã công bố thay thế 18 thủ tục hành chính trong lĩnh vực giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bãi bỏ 01 thủ tục hành chính trong lĩnh vực chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội,  bảo hiểm thất nghiệp. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động nghiệp vụ, thực hiện giao dịch điện tử đối với các thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, đề nghị cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ  bảo hiểm y tế tới các đơn vị sử dụng lao động và tiếp tục hoàn thiện quy trình để thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực giải quyết các chế độ ngắn hạn.

  Công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp được thực hiện tốt. Trong 6 tháng đầu năm 2019, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã tổ chức thanh tra đột xuất 71 đơn vị, thanh tra chuyên ngành 29 đơn vị, kiểm tra 18 đơn vị sử dụng lao động về việc chấp hành chính sách bảo hiểm xã hội,  bảo hiểm y tế,  bảo hiểm thất nghiệp. Công tác thanh tra, kiểm tra đã góp phần tích cực trong việc đôn đc, thu nợ bảo hiểm xã hội,  bảo hiểm thất nghiệp phát hiện và yêu cầu đơn vị khắc phục những tồn tại góp phần bảo vệ quyền lợi chính đáng và tạo niềm tin cho người lao động. Qua công tác thanh tra, kiểm tra đã yêu cầu đơn vị sử dụng lao động nộp về tài khoản thu của cơ quan bảo hiểm xã hội số tiền là 1.166.909.856 đồng, đề nghị báo tăng cho 184 lao động với số tiền truy thu là 36.620.062 đồng.

 Những kết quả trong thực hiện cải cách chính sách bảo hiểm xã hội theo Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, đã góp phần bảo vệ lợi ích chính đáng của người lao động và đơn vị sử dụng lao động, giúp người lao động yên tâm gắn bó với đơn vị sử dụng lao động, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

 


Tác giả: Quang Nghĩa
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Đăng nhập
Hôm nay : 647
Tháng 02 : 9.989
Năm 2020 : 21.570