Tỉnh Ủy Lào Cai
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

Tỉnh Lào Cai phát triển y dược cổ truyền

Để phát triển y dược cổ truyền, khám, chữa bệnh cho nhân dân bằng y học cổ truyền, góp phần bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân thực hiện Thông báo kết luận số 154-TB/TW, ngày 20/02/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "5 năm thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW, ngày 04/7/2008 của Ban Bí thư khoá X về phát triển nền Đông y Việt Nam và Hội Đông y trong tình hình mới”, Tỉnh uỷ Lào Cai đã chỉ đạo các cấp uỷ đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị chức năng xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai quán triệt, tuyên truyền, tổ chức thực hiện.

Sở Y tế chủ động chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch thực hiện Thông báo kết luận 154-TB/TW ngày 20/02/2014, các chương trình, kế hoạch, đề án của tỉnh phù hợp thực tiễn địa phương, đơn vị. Song song với xây dựng mạng lưới hệ thống y tế chung toàn tỉnh, ngành Y tế Lào Cai đã xây dựng hoàn chỉnh mạng lưới khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền từ tỉnh đến xã, phường, thị trấn giúp người dân thuận lợi trong việc tiếp cận các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bằng phương pháp y học cổ truyền và y học cổ truyền kết hợp y học hiện đại; đồng thời, vận động người dân tự trồng cây thuốc nam tại nhà; khuyến khích, vận động các ông lang, bà mế, người đồng bào có bài thuốc gia truyền sử dụng những cây thuốc sẵn có tại địa phương để chữa bệnh, góp phần gìn giữ phương thuốc cổ truyền của các dân tộc trên địa bàn.

Hội Đông y các cấp được quan tâm, đẩy mạnh hoạt động, đẩy mạnh tuyên truyền, phát triển y học cổ truyền theo Thông báo kết luận 154-TB/TW ngày 20/02/2014, các chương trình, kế hoạch, đề án của tỉnh và hướng dẫn của Tỉnh Hội, định hướng của ngành Y tế, phù hợp thực tiễn địa phương, đơn vị. Thông qua công tác Hội nâng cao nhận thức của cán bộ hội, các hội viên, lương y, ông lang, bà mế và người dân về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của việc phát triển nền Đông y và Hội đông y trong tình hình mới. Đến nay, 9/9 huyện, thành phố đều có tổ chức hội hoạt động có tư cách pháp nhân và 02 chi hội trực thuộc tỉnh hội (Chi hội Đông y Bệnh viện y học cổ truyền và Chi hội Bệnh viện Điều dưỡng – Phục hồi chức năng tỉnh). Hiện nay, tổng số hội viên hội Đông y các cấp là 596. Hằng năm, Hội Đông y tỉnh tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ về y học cổ truyền cho các hội viên với trên 20 chuyên đề và các kỹ thuật được chuyển giao cho các bệnh viện tuyến huyện, trình độ các hội viên ngày được nâng lên. Mạng lưới quản lý y học cổ truyền toàn tỉnh được củng cố, Sở Y tế có 01 cán bộ bán chuyên trách về y, dược cổ truyền (Bác sỹ Chuyên khoa I,  chuyên ngành Y học cổ truyền). Mạng lưới khám, chữa bệnh bằng y học cổ truyền được củng cố và mở rộng. Tuyến tỉnh có 01 Bệnh viện y học cổ truyền, Bệnh viện đa khoa tỉnh có khoa y học cổ truyền quy mô 30 giường bệnh (tăng 05 giường bệnh so với năm 2014), Bệnh viện Phục hồi chức năng có khoa y học cổ truyền (30 giường bệnh). 9/9 Bệnh viện đa khoa có khoa y học cổ truyền; 100% các trạm y tế xã, phường, thị trấn có hoạt động khám, chữa bệnh bằng y học cổ truyền. Sở Y tế và Hội đông Y tỉnh đã chủ động phối hợp chặt chẽ, tham mưu báo cáo Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản, đề án tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển y học cổ truyền.

Để phát triển y học cổ truyền, trong thời gian tới tỉnh Lào Cai xác định một số mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp chủ yếu đó là:

 
 

Ảnh vườn cây thuốc nam tại xã Y Tý, huyện Bát Xát.

- Phấn đấu đến năm 2020, tỷ lệ khám, chữa bệnh bằng y dược học cổ truyền so với tổng số người bệnh: Tuyến tỉnh đạt 20%; tuyến huyện đạt 25%; tuyến xã đạt 40%. Thành lập Trung tâm thừa kế - Ứng dụng y học cổ truyền tỉnh; 100% các huyện, thành hội được hỗ trợ cơ sở vật chất, kinh phí để hoạt động; mỗi hội cấp huyện có ít nhất 01 phòng chẩn trị y học cổ truyền; 30% tổng số xã, phường, thị trấn có tổ chức hội đông y gắn với hoạt động của trạm y tế. Phấn đấu trồng cây dược liệu với quy mô 1.900 ha.

- Hiện đại hóa, phát triển toàn diện y dược học cổ truyền, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế hiện đại, đồng bộ trong hoạt động khám, chữa bệnh bằng y học cổ truyền cũng như sản xuất, bào chế, chế biến dược liệu, thuốc y học cổ truyền. Phát triển Bệnh viện y học cổ truyền tỉnh với quy mô 150 giường bệnh vào năm 2020. Bổ sung, nâng cấp quy mô, chất lượng các khoa, tổ y học cổ truyền. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động y học cổ truyền tại các trạm y tế tuyến xã. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về y, dược học cổ truyền. Đẩy mạnh công tác khám, chữa bệnh bằng y học cổ truyền. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ y, dược cổ truyền cả về số lượng và chất lượng, nâng cao đạo đức nghề nghiệp, đặc biệt chú trọng xây dựng đội ngũ chuyên gia đầu ngành về y học cổ truyền. Tăng cường công tác nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học, công nghệ và phối hợp, liên kết với các cơ sở, các viện, trường đại học, các tổ chức ở trong nước và nước ngoài về lĩnh vực y học cổ truyền. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung những cơ chế chính sách đặc thù về phát triển y, dược cổ truyền, nhất là những cơ chế, chính sách: Thu hút, đãi ngộ nhân lực chất lượng cao, chuyên gia đầu ngành; khuyến khích phát triển khám, chữa bệnh bằng y học cổ truyền, kết hợp giữa y học cổ truyền với y học hiện đại; quy hoạch phát triển vùng trồng các loại cây dược liệu có giá trị trong phòng, chữa bệnh, nâng cao sức khoẻ người dân và phát triển kinh tế - xã hội; khuyến khích các cơ sở, tổ chức, cá nhân đầu tư nuôi, trồng các loại cây dược liệu và sản xuất, bào chế, chế biến dược liệu, thuốc y học cổ truyền,… trên địa bàn tỉnh.


Tác giả: Kiến Quốc
Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Đăng nhập
Hôm nay : 214
Tháng 07 : 4.784
Năm 2019 : 141.606