Tỉnh Ủy Lào Cai
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

Tỉnh Lào Cai phát triển khoa học và công nghệ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Sau khi Bộ Chính trị ban hành Thông báo Kết luận 234-TB/TW ngày 01/4/2009 về “Báo cáo Kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết Trung ương 2 (khóa VIII) về khoa học công nghệ và nhiệm vụ, giải pháp phát triển khoa học và công nghệ từ nay đến năm 2020”, Tỉnh ủy đã chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, tổ chức thực hiện trên toàn tỉnh.

Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn các huyện, thành phố, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh ủy, cơ quan, đơn vị liên quan; các cơ quan thông tin đại chúng, tổ chức chính trị - xã hội, sở, ngành, cơ quan, đơn vị đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền, quán triệt, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Thông báo Kết luận 234-TB/TW, từng bước nâng cao nhận thức về ý nghĩa, vị trí, tầm quan trọng của công tác khoa học và công nghệ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế trong toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên, người lao động trong các cơ sở sản xuất kinh doanh, chiến sỹ lực lượng vũ trang và người dân.

Xác định khoa học và công nghệ là yếu tố then chốt, động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đồng thời là một trong những khâu đột phá để phát triển nhanh và bền vững. Trong những năm qua, Tỉnh ủy đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, cơ quan, đơn vị liên quan quán triệt, triển khai, cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về phát triển khoa học và công nghệ; đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ trên tất cả các lĩnh vực, nhất là các lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm về phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, như: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công nghiệp - Dịch vụ, Xây dựng cơ sở hạ tầng, Môi trường, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Văn hoá - Thể thao và Du lịch...

Qua 10 năm triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về phát triển khoa học và công nghệ đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần tích cực vào kết quả phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội trên toàn tỉnh. Nhiều kết quả nghiên cứu khoa học về giống mới, quy trình công nghệ, tiến bộ kỹ thuật mới ... đã được chuyển giao, ứng dụng vào phát triển sản xuất nông nghiệp, nông thôn đạt chất lượng, hiệu quả đã góp phần giảm chi phí đầu tư, tăng lợi nhuận, mang lại hiệu quả kinh tế cao trong sản xuất nông nghiệp. Đến hết năm 2018 sản xuất nông nghiệp đã đạt được nhiều kết quả nổi bật như: Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất duy trì ở mức cao, bình quân đạt trên 6%/năm; giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản năm 2018 đạt 6.530 tỷ đồng; giá trị sản phẩm trên 1 đơn vị ha canh tác năm 2018 đạt 69 triệu đồng, tăng 24,2 triệu đồng so với năm 2009. Sản xuất lương thực được mùa, tổng sản lượng lương thực năm 2018 đạt 319.947 tấn, tăng 44,8% so với năm 2009 (220.850 tấn), năng suất lúa đạt 52 tạ/ha, tăng 18% so với năm 2009 (44 tạ/ha), góp phần đảm bảo an ninh lương thực, ổn định cuộc sống nhân dân các dân tộc vùng cao, giảm nghèo ở khu vực nông thôn.

Trong giai đoạn 2009 - 2019, cấp ủy, chính quyền các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo, các sở, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp quản lý theo dõi tình hình triển khai thực hiện 115 đề tài, dự án nghiên cứu khoa học. Trong đó lĩnh vực nông lâm nghiệp 57 đề tài, dự án; lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn 41 đề tài, dự án; lĩnh vực khoa học y dược 10 đề tài, dự án; lĩnh vực kỹ thuật công nghệ: 07 đề tài. Việc lựa chọn được thực hiện theo đúng quy định, đã bám sát vào nội dung của Đề án và các chương trình trọng tâm của tỉnh. Kết quả nghiên cứu có trên 80% các đề tài, dự án được bàn giao cho sở, ban ngành, các huyện, thành phố triển khai ứng dụng vào thực tiễn; góp phần vào việc xây dựng những luận cứ cho việc hoạch định chiến lược, chính sách, mục tiêu, giải pháp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Thời gian qua đã có nhiều doanh nghiệp đầu tư đổi mới, ứng dụng công nghệ nhằm tăng năng suất tiết kiệm điện và bảo vệ môi trường như huyện Bảo Thắng đã xây dựng mới 02 nhà máy sản xuất gạch Tuylen áp dụng công nghệ cao, dây truyền hiện đại với giá trị khoảng 40 tỷ đồng, 04 nhà máy sản xuất chế biến tinh dầu quế với công suất 15.000 tấn/năm giá trị trên 35 tỷ đồng... Nhà máy gạch Đức Tiến huyện Bát Xát đầu tư dây truyền tự động mới sản xuất gạch với giá trị đầu tư đổi mới công nghệ trên 200 tỷ đồng, nhà máy gạch Phú Hưng đầu tư dây truyền tự động với giá trị đầu tư đổi mới công nghệ trên 150 tỷ đồng. Hiện tại các nhà máy, hợp tác xã và làng nghề đang hoạt động khá tốt, ứng dụng công nghệ đã được chuyển giao và đi vào hoạt động đạt hiệu quả tốt.

Để tiếp tục đẩy mạnh thực hiện định hướng chiến lược phát triển khoa học và công nghệ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong thời gian tới tỉnh Lào Cai tập trung thực hiện các nhiệm vụ: Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong Thông báo Kết luận 234-TB/TW của Bộ Chính trị. Đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ vào lao động sản xuất, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, sản xuất công nghiệp, xây dựng... tạo bước đột phá về năng suất, chất lượng của các sản phẩm nông nghiệp, tạo ra các sản phẩm có giá trị kinh tế cao, có khả năng sản xuất hàng hóa và cạnh tranh cao trên thị trường. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng. Tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá rộng rãi bằng các hình thức phong phú, phù hợp những thành tựu khoa học, công nghệ để mọi tổ chức và cá nhân có cơ hội ứng dụng vào sản xuất, kinh doanh và đời sống sinh hoạt. Kêu gọi thu hút đầu tư, nhất là các lĩnh vực có khả  năng phát huy tiềm năng, lợi thế của tỉnh, tạo điều kiện cho việc ứng dụng khoa học, công nghệ của tỉnh đạt hiệu quả cao. Tăng cường công tác quản lý nhà nước; kiểm tra, giám sát các hoạt động khoa học và công nghệ. Xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ có trình độ cao. Tăng cường hợp tác với các viện, trường và các tổ chức khoa học công nghệ trong và ngoài nước để nghiên cứu và chuyển giao các tiến bộ khoa học, kỹ thuật mới vào phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

 


Tác giả: Xuân Quyết
Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Đăng nhập
Hôm nay : 139
Tháng 08 : 6.931
Năm 2019 : 152.621