Tỉnh Ủy Lào Cai
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

Tỉnh Lào Cai đẩy mạnh công tác cải cách thể chế

Để đẩy mạnh cải cách hành chính trong những năm qua tỉnh Lào Cai đã thường xuyên quan tâm thực hiện công tác cải cách thể chế, các cấp, các ngành của tỉnh Lào Cai đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai đồng bộ, toàn diện công tác cải cách thể chế gắn với các nhiệm vụ trọng tâm về cải cách hành chính.

Các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị khối đảng đã triển khai thực hiện tốt các nội dung về công tác tổ chức hội nghị của cấp ủy, tổ chức đảng, thực hiện nghiêm túc việc tổ chức hội nghị học tập quán triệt, triển khai, các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh qua hình thức trực tuyến. Chương trình công tác năm của cấp ủy, các cơ quan, đơn vị được chi tiết, cụ thể hóa về nội dung, thời gian, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức đảng chủ động chuẩn bị nội dung các kỳ họp, chất lượng ban hành văn bản của các cấp ủy, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tiếp tục được nâng lên. Phần lớn các cuộc họp đều gửi tài liệu để đại biểu nghiên cứu trước khi tổ chức hội nghị, tại các cuộc họp sau phần quán triệt, tóm tắt nội dung các đại biểu đã tiến hành ngay phần thảo luận, thời gian thảo luận được tăng lên, có thêm được nhiều ý kiến phát biểu, nâng cao trách nhiệm của đại biểu tham gia hội nghị. Các hội nghị được thống nhất quy trình tổ chức, giảm bớt số lượng cuộc họp, lồng ghép các nội dung; giảm thiểu các hội nghị tập trung, tăng cường tổ chức hội nghị trực tuyến, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, qua đó góp phần giảm chi phí, tiết kiệm thời gian, nâng cao chất lượng hội nghị, đáp ứng yêu cầu của cải cách hành chính trong Đảng. Từ đầu năm 2016 đến nay các cơ quan khối Đảng, đoàn thể, Tỉnh ủy đã tổ chức được 31 cuộc họp trực tuyến cho trên 160.000 lượt đại biểu tham dự. Các cơ quan khối Đảng đã xây dựng phần mềm theo dõi kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện, quản lý các văn bản chỉ đạo điều hành của Tỉnh ủy, phần mềm lịch công tác của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy. Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành 39 quy định về tổ chức bộ máy, cán bộ các cơ quan khối đảng, đoàn thể, quy định việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chế độ chính sách đối với cán bộ. Quy chế đối thoại tiếp xúc với nhân dân được thực hiện có kết quả, từ năm 2016 đến tháng 6/2019 toàn tỉnh tổ chức được 1594 cuộc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân theo hình thức hội nghị riêng (cấp tỉnh 80 cuộc, cấp huyện 416 cuộc, cấp xã 1098 cuộc), lũy kế từ năm 2013 đến 30/6/2019, toàn tỉnh đã tổ chức được trên 2.680 cuộc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân (Thường trực Tỉnh ủy 08 cuộc, các cơ quan cấp tỉnh 138 cuộc, cấp huyện 733 cuộc, cấp xã 1.811 cuộc).

Tỉnh ủy đã chỉ đạo rà soát 2156 văn bản mang tính chất quy phạm, có hiệu lực thi hành trong một thời gian dài do Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy ban hành giai đoạn 2000 – 2010 (278 văn bản), 2010 – 2018 (1878 văn bản); thông báo trên 1000 văn bản hết hiệu lực thi hành. Các cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy tự tiến hành rà soát văn bản theo định kỳ. Chỉ đạo các tổ chức đảng, các cơ quan, ban, ngành của tỉnh báo cáo kết quả thực hiện các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy ban hành trong nhiệm kỳ 2010 – 2015, giai đoạn 2016 - 2018.

Đối với các cơ quan khối nhà nước công tác xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật được quan tâm, đã tiến hành rà soát 3691 văn bản quy phạm pháp luật qua các đợt tổng rà soát đã xác định, công bố danh mục các văn bản còn hiệu lực thi hành, hết hiệu lực thi hành (một phần hoặc toàn bộ), kiến nghị xử lý các văn bản đang có hiệu lực nhưng không còn phù hợp với hệ thống pháp luật hiện hành để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, phù hợp của các văn bản quy phạm pháp luật của địa phương với hệ thống pháp luật hiện hành. Công tác kiểm tra, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trong toàn tỉnh đã được tiến hành thường xuyên, kịp thời, có chất lượng và đồng bộ ở cả 3 cấp chính quyền tỉnh, huyện, xã. Đây là những hoạt động quan trọng nhằm phát hiện và khắc phục những khiếm khuyết của văn bản. Cấp tỉnh tiến hành tự kiểm tra đối với 1.627 văn bản quy phạm pháp luật, cấp huyện kiểm tra 684 quyết định do UBND cùng cấp ban hành. Tỉnh đã tổ chức được 07 hội nghị tập huấn cho 520 đại biểu về nghiệp vụ triển khai, thực hiện cắt giảm 30% thời gian giải quyết thủ tục hành chính, chuẩn hóa bộ thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính. Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ cải cách thể chế giai đoạn 2016-2019 đạt 330/500 triệu bằng 66% kế hoạch giao.

Những kết quả trong công tác cải cách thể chế đã góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, điều hành của các cơ quan hành chính nhà nước, đáp ứng yêu cầu đổi mới trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội.

 


Tác giả: Thành Nam
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Đăng nhập
Hôm nay : 70
Tháng 01 : 9.259
Năm 2020 : 9.259