Tỉnh Ủy Lào Cai
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

Thực hiện Quy định số 19-QĐ/TU có hơn 1230 lượt cán bộ, công chức đi cơ sở

Qua 05 năm thực hiện Quy định số 19-QĐ/TU về việc “cán bộ, công chức các cơ quan cấp tỉnh, huyện đi công tác, làm việc tại cơ sở”, đã có hơn 1230 lượt cán bộ, công chức đi cơ sở; trong đó nhiều cán bộ, công chức đạt số ngày đi cơ sở trong năm bình quân 30 ngày/01 đồng chí. Đối với cấp huyện đạt từ 50 đến 60 ngày/người, tiêu biểu ở thành phố Lào Cai, các huyện Bát Xát, Văn Bàn, Bảo Thắng, Bảo Yên....

Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, đối tượng và địa bàn cơ sở, phân công cán bộ đi cơ sở sát với yêu cầu nhiệm vụ, chỉ đạo tập trung nắm bắt tình hình, đặc biệt là những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm ở cơ sở. Hầu hết cán bộ được phân công đã chủ động nghiên cứu, xây dựng chương trình, kế hoạch đi công tác, làm việc tại cơ sở, chủ động đi cơ sở theo phân công, nhiều đồng chí năng động, sáng tạo trong hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc cơ sở, gắn với công tác chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ của ngành. Gắn việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của ngành với tiếp xúc, đối thoại với nhân dân, nắm bắt tình hình, nghiên cứu, tham mưu, đề xuất giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch vững mạnh; đặc biệt là những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Phối hợp trong lãnh đạo, chỉ đạo thành công Đại hội cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020, chỉ đạo bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, Đại hội các đoàn thể chính trị xã hội cấp cơ sở. Bên cạnh đó, cán bộ, công chức được phân công phụ trách cơ sở đã tham dự các hội nghị, các buổi làm việc với cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ở cơ sở; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các chi bộ thôn, tổ dân phố chấp hành chế độ sinh hoạt chi bộ theo đúng quy định của Điều lệ Đảng; dự sinh hoạt chi bộ thôn, bản; chỉ đạo, hướng dẫn trong việc thực hiện nghiệp vụ công tác Đảng, chính quyền, đoàn thể, đưa ra những giải pháp hiệu quả đối với công tác lãnh đạo của chi bộ.

Sau mỗi đợt công tác, làm việc tại cơ sở, hầu hết cán bộ, công chức đã thực hiện tốt chế độ báo cáo lãnh đạo cơ quan, đơn vị kết quả thực hiện kế hoạch công tác, nhiều đồng chí có những ý kiến tham mưu, đề xuất có giá trị với lãnh đạo, thủ trưởng cơ quan đơn vị, từ đó tham mưu cho tỉnh, huyện tháo gỡ khó khăn cho cơ sở. Cấp ủy đảng cơ sở đã tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, công chức được phân công đi cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh tất cả các lĩnh vực; đặc biệt là chương trình xây dựng nông thôn mới đã tập hợp sức mạnh đoàn kết, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, các tổ chức, doanh nghiệp và toàn thể nhân dân.


Tác giả: Minh Quang
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Đăng nhập
Hôm nay : 128
Tháng 08 : 6.920
Năm 2019 : 152.610