Tỉnh Ủy Lào Cai
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

Thực hiện giám sát của các cơ quan dân cử và phát huy quyền làm chủ của nhân dân đối với cơ quan tư pháp tỉnh Lào Cai

Trong những năm qua, công tác cải cách tư pháp trên địa bàn tỉnh Lào Cai luôn đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, có trọng tâm, trọng điểm của Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh. Hoạt động của các cơ quan tư pháp có nhiều chuyển biến tích cực; công tác cải cách tư pháp được triển khai thực hiện đồng bộ, ngày càng đi vào chiều sâu và có chuyển biến mạnh mẽ góp phần quan trọng vào việc ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện để kinh tế phát triển ổn định với tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, văn hóa, xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển, đời sống nhân dân được nâng cao.

Các cơ quan tư pháp cấp tỉnh, chính quyền địa phương đã có sự phối hợp chặt chẽ hơn trong công tác tố tụng; các hoạt động bổ trợ tư pháp được chú trọng, chuyển biến tích cực. Chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp có nhiều chuyển biến tích cực. Những kết quả đạt được của ngành tư pháp tỉnh Lào Cai có sự đóng góp quan trọng của các cơ quan dân cử trong thực hiện quyền giám sát và phát huy quyền làm chủ của nhân dân đối với cơ quan tư pháp.

Trong 15 năm thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị khóa IX về Chiến lược Cải cách tư pháp đến năm 2020, hằng năm Hội đồng nhân dân tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai các chương trình giám sát đối với hoạt động của các cơ quan tư pháp trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật; tổ chức 46 kỳ họp, ban hành 525 nghị quyết. Tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát đối với cơ quan tư pháp thông qua việc xem xét các báo cáo công tác của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, cơ quan thi hành án dân sự tỉnh; báo cáo về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri.

Ngoài việc xem xét các báo cáo tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai các chương trình giám sát theo đúng kế hoạch đề ra; đã tổ chức 397 cuộc giám sát, khảo sát, trong đó 175 cuộc giám chuyên đề, 222 cuộc giám sát, khảo sát thường xuyên. Các cuộc giám sát, khảo sát đã tập trung vào những vấn đề bức xúc, nổi cộm được cử tri và đại biểu Hội đồng nhân dân quan tâm trên nhiều lĩnh vực. Sau giám sát, đã ban hành báo cáo kết quả giám sát và thông báo kết quả đến cơ quan, tổ chức chịu sự giám sát về việc chấp hành chính sách pháp luật, nêu rõ những việc đã làm được và chưa làm được; chỉ rõ những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; đưa ra các kiến nghị giúp các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Thường trực, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức giám sát: việc tạm đình chỉ, đình chỉ các vụ, việc của Tòa án nhân dân hai cấp; công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực tư pháp của Tòa án nhân dân hai cấp; giám sát việc thực hiện pháp luật trong hoạt động công chứng, bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh; việc thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận giải quyết tố cáo đã có hiệu lực pháp luật trên địa bàn tỉnh; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh...

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm là phát huy quyền làm chủ của nhân dân đối với hoạt động tư pháp; tổ chức triển khai thực hiện giám sát hoạt động của các cơ quan tư pháp tập trung vào các nội dung: Hoạt động của các cơ quan tư pháp, đại biểu dân cử, cán bộ, công chức Nhà nước thực hiện các hoạt động tư pháp. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp cũng phối hợp với ngành Toà án thực hiện hiệp thương giới thiệu để Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện bầu Hội thẩm Toà án nhân dân hai cấp tỉnh Lào Cai, để đảm bảo công tác xét xử của Toà án có sự tham gia của hội thẩm nhân dân theo quy định của pháp luật, đặc biệt là trong thực hiện tăng thẩm quyền xét xử đối với toà án cấp huyện. Qua 15 năm đã bầu  626 hội thẩm toà án nhân dân hai cấp. Trong nhiệm kỳ hoạt động của các Hội thẩm nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc đã phối hợp Toà án nhân dân tỉnh tổ chức 56 lớp tập huấn nghiệp vụ cho trên 8.000 lượt đội ngũ thẩm phán, thẩm tra viên, thứ ký và hội thẩm Toà án nhân dân hai cấp.

Căn cứ Quy chế phối hợp công tác giữa Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành; Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp  công tác giữa Viện kiểm sát nhân dân và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, 9/9 huyện, thành phố trong tỉnh đã thống nhất xây dựng và ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và Viện kiểm sát các huyện, thành phố. Hằng năm Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh thống nhất, xây dựng kế hoạch chương trình phối hợp công tác có hiệu quả trên địa bàn toàn tỉnh. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan theo quy định của pháp luật, chủ động, phối hợp thực hiện tốt những nội dung trong quy chế đã đề ra đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, Viện kiểm sát nhân dân đã phối hợp với các cơ quan Toà án, Công an, Thanh tra, Tư pháp, các cơ quan khác của Nhà nước, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, các đơn vị vũ trang nhân dân để ngăn ngừa và phòng chống tội phạm có hiệu quả, xử lý kịp thời, nghiêm minh các loại tội phạm và vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp; tuyên truyền, giáo dục pháp luật; tham gia xây dựng pháp luật; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ để nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tham gia 17 cuộc trực tiếp kiểm sát tin báo, tố giác tội phạm. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc hai cấp đã phối hợp giám sát và trực tiếp kiểm sát 385 cuộc kiểm sát, giám sát công tác bắt, tạm giữ, tạm giam tại các nhà tạm giữ công an các huyện, thành phố và trại tạm giam Công an tỉnh Lào Cai.

Trong thời gian tới, các cơ quan dân cử tỉnh Lào Cai tiếp tục nâng cao chất lượng  và hiệu quả hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được giao trong lĩnh vực tư pháp. Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan trong thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp; tổ chức thực hiện tốt các quy chế phối hợp đã ban hành, đồng thời phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc các cấp và các cơ quan dân cử tăng cường giám sát các hoạt động tư pháp; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân các cấp”. Nâng cao trách nhiệm của các cơ quan tư pháp và cán bộ, công chức nhà nước trong việc phối hợp giám sát, chịu sự giám sát đối với các hoạt động tư pháp. Động viên nhân dân phát huy dân chủ, tham gia giám sát đối với hoạt động của các cơ quan tư pháp, tham gia phản biện xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền, tăng cường sự đồng thuận xã hội trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Tỉnh Lào Cai.

 

 


Tác giả: Nhân Nghĩa
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Đăng nhập
Hôm nay : 640
Tháng 02 : 9.982
Năm 2020 : 21.563